Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Lipinki Łużyckie

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – pałac

Eklektyczna architektura pałacu, o elewacjach zdobionych bogato detalem, wystawia mu metrykę: kon. XIX w. Należący do dóbr folwarku dolnego, jest budowlą murowaną, prostokątną w planie, piętrową z użytkowym poddaszem, nakrytą dachem mansardowym. O reprezentacyjnym charakterze obiektu świadczy jego fasada, zaakcentowana na osi centralnej pozornym ryzalitem z wejściem ujętym portalem kolumnowym,

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – dwór (ul. Parkowa 2)

Przynależny do folwarku dolnego, barokowy dwór, wzniesiony w 1754, w czasie remontu w 1992 został zubożony wskutek skucia lizen i obramień okiennych. Jest murowany, prostokątny w rzucie, dwutraktowy, piętrowy z dachem czterospadowym. Po okazałym niegdyś portalu, pozostał tylko, umieszczony w nadprożu, kamienny herb fundatorów obiektu – von Blankensteinów.

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – dwór (ul. Główna 23)

 Pierwotnie była to siedziba rodowa Schönaichów, wzniesiona w kon. XV w. w postaci wieży mieszkalnej, trzykondygnacyjnej, na planie kwadratu. W 2. poł. XVIII w. zbudowany został barokowy dwór, w obręb którego włączono wieżę. Równocześnie zasypano fosę i założono park. Dwór związany z folwarkiem górnym, jest murowany, prostokątny w rzucie, piętrowy,

Lipinki Łużyckie, pow. żarski – kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego

Wzniesiony w XIV w., powiększony o wieżę w 1518, został w latach 1822–1823 gruntowanie przebudowany – zburzono gotyckie prezbiterium, wznosząc na jego miejscu obecną nawę. Od czasów reformacji do 1945 był w rękach ewangelików. Jest przeorientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym w rzucie prezbiterium, z wieżą od strony wschodniej. Elewacje zostały

Lipinki Łużyckie, park dworski

Historia Lipinek Łużyckich (niem. Linderode) jest niezwykle złożona, bowiem były one przez wieki obiektem licznych transakcji. W ich wyniku, wieś dawniej podzielona była na trzy części Lipinki Dolne, Środkowe oraz Górne i znajdowało się tu aż pięć majątków. Omawiany zespół dworski, oznaczony na mapie topograficznej z 1939 r. jako Gut

Lipinki Łużyckie – Dwory

Dwór wraz z zabudową folwarczną tworzy jednolite założenie skupione wokół prostokąt­nego dziedzińca. Część gospodarczą od rezydencjonalnej oddziela droga biegnąca z zacho­du na wschód. Po wschodniej stronie założenia znajduje się niewielki park, na terenie któ­rego zlokalizowany został neoklasycystyczny pałac. Obecnie dwór użytkowany jest na cele mieszkalne. Historia miejscowości sięga średniowiecza, kiedy

Skip to content