Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Nowa Sól

Szkolenie dla leśników w sprawie ochrony zabytków archeologicznych i problematyki zabytków z kresu II wojny światowej

10 marca 2023 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Nowa Sól, poświęconym problematyce identyfikacji i ochrony zabytków archeologicznych, przeprowadzonym przez pracowników Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, przy udziale Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. Połączone zostało z objazdem terenowym, podczas którego można było zobaczyć nie tylko kurhany, na terenie

Nowa Sól, pow. nowosolski – domy mieszkalne

W zabudowie mieszkalnej Nowej Soli najcenniejszym jest zespół 11 – domów dawnej kolonii braci morawskich, położonych w kwartale ulic Wrocławskiej, Muzealnej i Wróblewskiego. Pochodzą one z 1764 roku i mimo pewnych przekształceń zachowały pierwotny charakter. Są murowane, piętrowe, o dachach dwuspadowych. Przy wszystkich ważniejszych ulicach miasta znajduje się zwarta zabudowa,

Nowa Sól, pow. nowosolski – most podnoszony

Jest to jedyny w Polsce ruchomy most podnoszony. Zbudowany został w 1927 na kanale portowym. W 1996 ręczny mechanizm podnoszenia zastąpiono elektrycznym.  

Nowa Sól, pow. nowosolski – magazyny solne

Magazyn przy ul. Wróblewskiego, zbudowany został w 1764, jako prostokątny w rzucie, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z wystawką dla dźwigu nad wejściem do obiektu. Na poddaszu zachowało się drewniane urządzenie dźwigowe z czasu budowy obiektu. Magazyn przy pl. Solnym murowany, na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, z wysokim dachem z powiekami,

Nowa Sól, pow. nowosolski – ratusz (ul. Moniuszki)

Zbudowany w 1575, jako siedziba urzędu solnego, po 1742 otrzymał funkcję ratusza. Został powiększony i gruntownie przebudowany w 1879 i w 30. latach XX w. W obecnej postaci jest budowlą o architekturze z XIX–XX w., kryjącą relikty starszych murów i pomieszczeń przesklepionych kolebkowo.  

Nowa Sól, pow. nowosolski – dawny zbór braci morawskich (ul. Wróblewskiego)

Zbudowany w latach 1744–1747, został w 1759 spalony przez wojska rosyjskie, a po 10. latach odbudowany. W 1961 obiekt zaadaptowano na salę gimnastyczną. Architektonicznie przypomina dom mieszkalny, bo taki był nakaz pruskich władz. Jest murowany, prostokątny w rzucie, piętrowy, nakryty dachem naczółkowym z sygnaturką w kalenicy.  

Nowa Sól, pow. nowosolski – kościół filialny pw. św. Barbary

Został wzniesiony w 1900 przez gminę wyznaniową staroluterańską. Zaprojektowany przez mistrza budowlanego O. Kühna z Kożuchowa, jest budowlą orientowaną, murowaną, jednonawową z półkolistą absydą prezbiterialną, zakrystią od północy i przedsionkiem od zachodu. Ceglane, oskarpowane elewacje przeprute są wysokimi oknami.  

Nowa Sól, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. św. Antoniego (ul. Piłsudskiego)

Neoromański, zbudowany jako ewangelicki w latach 1835–1839 wg proj. Augusta Stülera. Stroną prezbiterialną skierowany na północ, murowany z cegły, jednoprzestrzenny z wydzieloną wewnętrznie półkolistą absydą, z zakrystią od zachodu i ośmioboczną wieżą od południa. Wnętrze przekryte stropem, opięte dwukondygnacyjnymi emporami wspartymi na filarach.  

Nowa Sól, pow. nowosolski – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (ul. Kościelna 2)

Pierwotnie ewangelicki, zbudowany w latach 1591–1596, fundacji Daniela Preussa – cesarskiego zarządcy dóbr solnych. Przejęty w 1651 przez katolików, został powiększony w 1782 o kruchtę a w 1880 o transept i zakrystię. W 1945 zniszczony został barokowy hełm wieży, odbudowany w formie ostrosłupa. Kościół był remontowany i restaurowany w 70.

Nowa Sól, pow. nowosolski – miasto

Zgodnie z nazwą zalążkiem miasta była warzelnia soli, założona w 1553 nad Odrą przez Antoniego Schmidta, zwanego Danczko. Nieoczyszczony surowiec morski sprowadzony był drogą wodną aż z Francji. Przy warzelni powstało osiedle skupiające robotników, rzemieślników i kupców. W 1713 zaniechano produkcji ale nadal działa faktoria soli, sprowadzanej z Saksonii. W

Skip to content