Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Nowy Kisielin

Nowy Kisielin, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski – dzwonnica wiejska

Zbudowana ok. 1840, o kamiennej architekturze stylowo nawiązującej do gotyku i klasycyzmu, założona jest na rzucie kwadratu, piętrowa, nakryta dachem namiotowym.  

Nowy Kisielin, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski – pałac

Został zbudowany ok. 1700, gdy tutejszymi dobrami władała rodzina von Stentsch. W XIX w. był remontowany i powiększony o przybudówkę. Drobne remonty przeprowadzono także w 50. i 80. latach XX w. Obiekt jest murowany, prostokątny w planie, z ryzalitem od północy, pozornym ryzalitem od południa i przybudówką parterową od zachodu,

Nowy Kisielin – Pałac

Barokowy pałac w Nowym Kisielinie (niem. Deutsch Kessel) położony jest po południo­wej stronie drogi prowadzącej z Nowego Kisielina do Droszkowa w centrum miejscowo­ści. Całość założenia składa się z części rezydencjonalnej – reprezentacyjnej, części gospo­darczej oraz, położonych poza obrębem parku, cmentarza rodowego, dzwonnicy, domów mieszkalnych i dawnej kostnicy. Obecnie założenie pałacowo-parkowo-folwarczne

Skip to content