Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Pasterzowice

Pasterzowice, gm. Szprotawa, pow. żagański – pałac

Powstał na przełomie XIX-XX w., na zrębach starszej budowli, zapewne rządcówki folwarku, należącego w latach 1325-1810 do klasztoru magdalenek w Szprotawie. Neobarokowy obiekt jest murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z wystawkami. Od południa przylega do pałacu założenie parkowe z XVIIIXIX w.  

Pasterzowice, park pałacowy

Pasterzowice (niem. Hirtendorf) położone są ok. 4 km na pn. od Szprotawy, przy drodze wojewódzkiej nr 297. Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny zlokalizowany jest przy głównej drodze, przebiegającej przez wieś w kierunku Szprotawy i Borowiny. Granice założenia wyznaczają od wsch. i pd. łąki i pola uprawne, od zach. droga asfaltowa, a od pn.

Pasterzowice – Pałac

Pasterzowice położone 4 km na północ od Szprotawy, wschodnim skrajem założenia wiej­skiego stykają się z tranzytową drogą Szprotawa – Kożuchów. Opodal tego miejsca, na po­łudnie, po wschodniej stronie szosy znajduje się zespół pałacowo-folwarczny. Usytuowany w jego centrum pałac otoczony jest od południa parkiem, a z pozostałych stron zabudową gospodarczą. Pałac

Skip to content