Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Przecław

Przecław, gm. Niegosławice, pow. żagański – kościół poewangelicki

Zbudowany w 1769, barokowy, od 1945 jest opuszczony i zaniedbany. Częścią ołtarzową skierowany na zachód, murowany , salowy, od zachodu zamknięty trójbocznie, z zakrystią od południa, nakryty dachem dwuspadowym. Opodal kościoła stoi dawna plebania ewangelicka, barokowa z 1770, prostokątna w planie, parterowa, nakryta dachem mansardowym z wystawką nad wejściem.  

Przecław, gm. Niegosławice, pow. żagański – kościół filialny pw. św. Jakuba

Wzniesiony w kon. XIII w., został w późnym średniowieczu powiększony o wieżę, a w czasach nowożytnych o zakrystię. Był wielokrotnie remontowany m.in. w 80. latach XX w. Jest orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy z czterobocznym prezbiterium, zakrystią od północy i wieżą od zachodu, nakryty dachami dwuspadowymi (wieża z izbicą czterospadowym).

Rokitnica – kolejny etap remontu kościoła

Rozpoczęto kolejny etap prac związany z remontem kościoła filialnego pw. św. Jadwigi w Rokitnicy. W ramach prac przewidziano wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych w miejscach przeprowadzonej wcześnie naprawy uszkodzonych elementów ryglowej konstrukcji ścian.

Smardzewo – remont dachu kościoła

Rozpoczęto przygotowania do remontu dachu kościoła filialnego pw. Nawiedzenia NMP w Smardzewie. W ramach prac przewidziana jest wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, a także wymiana uszkodzonych rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich.  

Radoszyn – badania konserwatorskie w kościele

Wykonane zostały badania konserwatorskie w gotyckim kościoła filialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Radoszynie. Badania obejmowały nawarstwienia malarskie i tynkarskie na ścianach we wnętrzu świątyni.  

Przecław – I etap prac zabezpieczających przy dawnej plebanii

Zakończono I etap prac zabezpieczających murowaną konstrukcję dawnej plebanii w Przecławiu. Budynek wzniesiony został w 1770 r. Od wielu lat był nieużytkowany. Dzięki staraniom obecnego właściciela wykonano prace stabilizujące i wzmacniające fundamenty oraz naprawę spękań murów obiektu.

Przecław, park pałacowy

Przez wieś Przecław (niem. Ottendorf) przebiega droga prowadząca w kierunku pn.-wsch. do Zimnej Brzeźnicy i w kierunku pd.-zach. do Niegosławic. Park pałacowy o pow. 2,5 ha umiejscowiony jest we wsch. części wsi. Założenie ograniczone jest od pn. rowem wodnym, od pd. zabudową mieszkalną, od zach. drogą, natomiast od wsch. ukształtowane

Skip to content