Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Racław

Racław, gm. Bogdaniec, pow. gorzowski – dwór

Wzniesiony w 1901, jest w zasadzie budowlą bezstylową, jedynie formą pozornych ryzalitów, występujących na osiach fasady i elewacji tylnej, nawiązuje do klasycyzmu. Jest murowany, w planie prostokątny z wieżą w narożniku, piętrowy. Ryzality zwieńczone są trójkątnym tympanonami ze sztukatorską dekoracją o motywach roślinnych w polach.  

Racław – Dwór

Dwór w Racławiu zlokalizowany jest pośrodku miejscowości, po południowej stronie śre­dniowiecznej owalnicy, w obrębie XIX-wiecznego założenia folwarcznego. Budynek usytu­owany został na osi północny wschód – południowy zachód, stanowiąc w sensie kompo­zycyjnym zamknięcie obszernego dziedzińca gospodarczego, założonego na planie trapezu. Na zabudowę folwarczną składają się historyczne obory, stodoły oraz budynki magazyno­we.

Skip to content