Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Radwanów

Radwanów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski – dwór

Architektura obiektu świadczy o dwóch fazach jego budowy. Pierwotny siedmioosiowy dwór z pocz. XIX w. został ok. 1900 przedłużony o cztery osie, w formie dopasowanej do starszej części. Równocześnie wejście w fasadzie ujęte zostało dwukolumnowym portalem i zaakcentowane okazałą wystawką ze szczytem, w obrysie wklęsło wypukłym. Jest murowany, na planie

Radwanów, park dworski

Dwór w Radwanowie (niem. Seiffersdorf) z pozostałościami zabytkowego parku o pow. 3 ha i odrestaurowanymi zabudowaniami gospodarczymi znajduje się w pn. części wsi, położonej przy lokalnej drodze z Ochli do Broniszowa. Dwór, stanowiący centralną budowlę założenia, posiada zwróconą w kierunku pn. fasadę z okazałą wystawką, w partii dachowej. Z powodu

Radwanów – uroczyste otwarcie „Żabiego Dworu”

W dniu 1 października odbyło się uroczyste otwarcie „Żabiego Dworu” w Radwanowie. Dawny  folwark, wchodzący w skład zespołu dworsko-parkowego w Radwanowie, został uroczyście oddany do użytku po zakończeniu trwających przez kilka ostatnich lat prac remontowo-budowlanych, związanych z częściową odbudową folwarku i jego adaptacją na cele hotelowo-restauracyjne. Właściciele z wielką pieczołowitością

Radwanów – Dwór

Dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi i pozostałościami po dawnym parku znajdu­je się w północnej części wsi, położonej przy lokalnej drodze z Ochli do Broniszowa. Pełni obecnie funkcję mieszkalną i stanowi własność prywatną. O historii dworu i wsi wiemy bardzo niewiele. Wiadomo, że majątek w Radwanowie do XVIII wieku należał do

Skip to content