Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na Naradzie Nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w Naradzie Nadleśniczych, która odbyła się 10 kwietnia br. w Łagowie. Było to pierwsze spotkanie w takim gronie, które potwierdziło konieczność bliższej współpracy na rzecz ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie lasów oraz zabytkowych parków. Zagadnienia to omówił Pan mgr Marcin Kosowicz inspektor ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w referacie pt. „Ochrona zabytków na terenie lasów”. Przybliżono obowiązujące przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia działań związanych z prowadzoną gospodarką leśną na terenach, na których znajdują się zabytki archeologiczne i dostosowywania rozwiązań do obszaru w celu ochrony zabytków. Podkreślono również konieczność monitorowania lasów pod kątem nielegalnego poszukiwania zabytków. Uznano, że spotkania będą kontynuowane w celu rozwiązywania bieżących problemów i wypracowania zasad bliższej współpracy.

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content