Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na Naradzie Nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w Naradzie Nadleśniczych, która odbyła się 10 kwietnia br. w Łagowie. Było to pierwsze spotkanie w takim gronie, które potwierdziło konieczność bliższej współpracy na rzecz ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie lasów oraz zabytkowych parków. Zagadnienia to omówił Pan mgr Marcin Kosowicz inspektor ds. zabytków archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w referacie pt. „Ochrona zabytków na terenie lasów”. Przybliżono obowiązujące przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia działań związanych z prowadzoną gospodarką leśną na terenach, na których znajdują się zabytki archeologiczne i dostosowywania rozwiązań do obszaru w celu ochrony zabytków. Podkreślono również konieczność monitorowania lasów pod kątem nielegalnego poszukiwania zabytków. Uznano, że spotkania będą kontynuowane w celu rozwiązywania bieżących problemów i wypracowania zasad bliższej współpracy.

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content