Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Łukęcin – seminarium szkoleniowe

W  dniach 10-11 czerwca  2013  r. w  Łukęcinie zorganizowane zostało seminarium szkoleniowe dotyczące wybranych zagadnień z  problematyki planowania przestrzennego i  prawa budowlanego. Jak  co  roku organizatorem szkolenia był  Wydział Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tegoroczna edycja seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem architektów, urbanistów, pracowników urzędów gmin i  starostw, czego  dowodzi prawie120  uczestników seminarium.
Na  wstępie Pani Anna Maćkowiak Dyrektor Wydział Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przywitała wszystkich uczestników seminarium i  omówiła program szkolenia. Następnie Pan Jacek Szymankiewicz (prawnik) omówił zagadnienia związane ze  stosowaniem przepisów Kpa w  zakresie ustalania stron postępowania w  przypadkach osób nieżyjących oraz nieznanych z miejsca zamieszkania, natomiast Pani K. Klonowska (radca prawny) – konsekwencje wynikające z przekroczenia terminów wydawania niektórych orzeczeń. Kolejny blok tematyczny, poświęcony zabytkom w planowaniu przestrzennym, poprowadziła dr B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz B. Skaziński Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Zaprezentowano m.in. problematykę dotyczącą ochrony miast historycznych oraz zespołów ruralistycznych.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content