Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubsko – miasto

Genezę miasta należy wiązać z  targiem bez  grodu. Analiza warunków fizjograficznych i  planu miasta zdaje  się wskazywać lokalizację osady targowej w  rejonie obecnego rynku oraz  terenu zamkniętego ulicami Kopernika i  Popławskiego. Osada nad  Lubszą rozwijała  się jako  miejsce etapowe handlu tranzytowego, głównie jednak jako  punkt obsługi lokalnego rynku. W  pierwszej połowie XIII  wieku Lubsko poddane zostało reformie przestrzennej, w  wyniku której  otrzymało istniejące do  dziś rozplanowanie śródmieścia. Przywilej prawa magdeburskiego dostało z  nadania margrabiego Miśni Henryka Dostojnego w  1283  roku. O  tym, że  w  chwili lokacji prawnej istniało już  ukształtowane przestrzennie miasto, świadczy zapis, mówiący o  istnieniu w  Lubsku obwarowań i  bram miejskich oraz  o  mieszczanach. Drewniane początkowo umocnienia zastąpione zostały murami obronnymi z  dwiema bramami.

Przez  całe stulecia życie koncentrowało  się w  rejonie rynku, gdzie  stały też  najważniejsze budowle miejskie – kościół parafialny i  ratusz. Na  obrzeżu miasta, sprzężony z  jego  fortyfikacjami usytuowany został zamek, będący  siedzibą panów feudalnych. W  XIV  wieku zabudowa wyszła poza  mury, a  przy  wylotach traktów zaczęły  się formować przedmieścia. Za  bramą miejską już  zapewne pod  koniec XIII  wieku postawiono szpital i  kaplicę św.  Ducha. Jak  to  wówczas bywało, pełnił on  funkcję nie  tyle szpitala, ile  przytułku oraz  przyjmował wędrowców i  pątników. W  roku 1370 miasto kupiło położone opodal wsie Dąbrowę i  Hinkowo. Rozrastające  się w  ciągu stuleci przedmieścia w  XIX  wieku doszły do  wspomnianych wsi. Budowa kolei i  otwarcie w  1846  roku dworca zapoczątkowało rozwój nowych dzielnic w  rejonie dawnej wsi  Hinkowo.

Od roku 1369 Lubsko znalazło się pod berłem królów czeskich z dynastii luksemburskiej. W czasie wojny sukcesyjnej o księstwo głogowskie Jan II Żagański zajął w 1476 roku Lubsko i obsadził je swoją załogą. Sześć lat później, po przegranej księcia miasto włączone zostało do Brandenburgii. Władcy zaciągając pożyczki oddawali Lubsko w zastaw prywatnym wierzycielom. W ten sposób weszło ono w posiadanie panów na Żarach – Bibersteinów, którzy je najpierw dzierżawili, a w 1402 roku kupili. Po Bibersteinach właścicielami miasta aż do roku 1808, gdy przejęło je państwo pruskie, były kolejno rody Packow, Kotwitzów, Bredowow i Berfelde. Łużycka ludność wyparta została z miasta w znacznej mierze już w XVI wieku, żywioł słowiański dominował jednak na przedmieściach i  w  okolicy do końca XVIII wieku. Staromiejski zespół Lubska posiada kulturowe elementy przestrzenne dokumentujące jego historię od średniowiecza po czasy najnowsze. Składnikiem zabytkowej struktury jest trzynastowieczne rozplanowanie ze śladami wcześniejszego układu, a także obiekty architektoniczne z gotyckim kościołem, zamkiem, basztą z systemu obronnego i renesansowym ratuszem.

 

Informacje dla turystów na stronie internetowej Gminy Lubsko, w tym przewodnik multimedialny…

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content