Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sulechów, park szkolny przy ul. Armii Krajowej

Zespół szkolno-parkowy w Sulechowie (niem. Züllichau), znajduje się w pd. części miasta. Mieści się tu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, której posesję na dwie części rozdziela ul. Armii Krajowej. Po stronie zach. na powierzchni 2,64 ha, znajduje się park oraz zabudowania uczelni. Obszar wyznaczają od pn. osiedle mieszkaniowe, od zach. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego i parcele mieszkalne, od pd. ul. Piaskowa, a zach. ul. Armii Krajowej. Cała posesja jest ogrodzona. Wjazd na teren uczelni zlokalizowany jest od strony ul. Piaskowej, gdzie znajdują się parkingi. Obszar parku położony jest bezpośrednio przy ul. Armii Krajowej, a granicę wyznacza ogrodzenie od strony pn. i wsch., od zach. budynek rektoratu wzniesiony w 1909 r. oraz znacznie starszy budynek dydaktyczno-administracyjny z 1819 r. i cmentarz. Na terenie parku nie zachowało się jego historyczne wyposażenie. W zach. części parku znajduje się niewielki zbiornik wodny. Po stronie pd. parku znajduje się niewielki cmentarz.
W 1719 r. Sigismund Steinbart, otrzymał zgodę Rady Królewskiej na założenie w Sulechowie sierocińca. W 1723 r. zakończono budowę pierwszego budynku, a w kolejnych latach powstały m.in.: łaźnia, pralnia i browar. W 1739 r. zmarł Sigismund Steinbart, a pochowany został na cmentarzu przy fundacji (ob. w parku szkolnym). Zarząd nad sierocińcem objął jego syn Johann Christian Steinbart, za czasów którego wybudowano zbór. Jego następcą był Gitthilf Samuel Steinbart. Od 1852 r., pracę Steinbartów kontynuowali Rudolf Hanow i jego następcy. W 1766 r. Fundacja podniesiona została do rangi Królewskiego Pedagogium w Sulechowie, nadanej jej przez króla Fryderyka Wielkiego. Pod k. XVIII w., założenie składało się z: sierocińca, szkoły, zboru, budynków pomocniczych, parku, placu zabaw i cmentarza. W 4 ćw. XIX w., podjęto działania mające na celu rozbudowę założenia, wybudowano wówczas kompleks budynków z „czerwonej cegły” po stronie wsch. ul. Armii Krajowej, obejmujący: alumnat, budynek gospodarczy i remizę strażacką. W 1909 r. przy zach. stronie parku wybudowano kolejny budynek, w którym obecnie mieści się rektorat. Po 1945 r. zespół nadal pełnił funkcje szkolne, znajdowały się tu: Liceum Pedagogiczne, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Szkoła Podstawowa nr 4, Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego, następnie od 12 sierpnia 1998 r. Państwowa Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, a od 25 września 2001 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.
Park przy szkole założony został pod k. XVIII w. Jego układ znany jest z map pochodzących z pocz. XX w. Jest to ciekawa, obwodnicowa kompozycja dróg, opierająca się o plan zbliżony do trójliścia koniczyny. Obwodnica – główna droga okalająca park – łączy krótsze drogi dzielące park na mniejsze części. Na zapleczu budynku dzisiejszego rektoratu znajdował się ogród botaniczny. Jego reliktem jest niewielki zbiornik wodny oraz rzadkie drzewo – miłorząb dwuklapowy (Ginko biloba). W głównej części parku odbywały się ćwiczenia sportowe i zajęcia z przyrody. W latach 70. XX układ parku został zniekształcony poprzez budowę ścieżki zdrowia, wyposażonej w metalowe przyrządy do ćwiczeń. Mimo, iż zostały one usunięte, parkowi nie przywrócono dawnego układu kompozycyjnego.
W 1994 r. wykonano inwentaryzację drzew. Zliczono wówczas 220 egz. drzew, wśród których wyróżniają się: buk pospolity odm. o czerwonych liściach (Fagus sylvatica ‘Purpurea’), sosna wejmutka (Pinus strobus) oraz lipa amerykańska (Tilia americana). W parku znajduje się sześć pomników przyrody: trzy dęby szypułkowe (Quercus robur) o wys. 25 m i obw.: 420 cm, 384 cm i 375 cm; klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 334 cm i wys. 20 m, a także wspomniany powyżej miłorząb o obwodzie 90 cm i wys. 15 m. W 2012 r. przez park w Sulechowie przeszła trąba powietrzna, zniszczyła cześć drzew.
Park użytkowany jest przez studentów, pracowników uczelni i okolicznych mieszkańców. Wyposażony jest w oświetlenie, ławki i pojemniki kwiatowe. Przed rektoratem, w ramach praktyk studentów z kierunku ogrodnictwo PWSZ w Sulechowie, założyli niewielki ogród ukwiecający budynek. Znajduje się tu także znacznych rozmiarów plac – miejsce licznych koncertów. Park jest stale pielęgnowany.

rym obecnie mieści się rektorat. Po 1945 r. zesp

Zobacz również

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Table of Contents

Skip to content