Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Nagrody „Lubuskie Konserwacje”

Mamy przyjemność poinformować, że w dn. 27.03.2015 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” rekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2015” następujących właścicieli zabytków:
• Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Leśniowie Wielkim
za przeprowadzenie w latach 2000-2014 kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz robót budowlanych w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łagowie
uzasadnienie:
W 2000 r. rozpoczął się remont świątyni, który dał początek specjalistycznym badaniom i pracom konserwatorsko-restauratorskim i budowlanym w zabytku. W ich trakcie przeprowadzono kompleksowy remont dachu oraz elewacji, co przyczyniło się do poprawy stanu technicznego świątyni. Dalsze prace skoncentrowały się na jej wnętrzu. W pierwszej kolejności wykonano badania konserwatorskie w celu pełnego rozpoznania historycznych elementów wystroju i wyposażenia świątyni, a następnie w latach 2007 – 2014 przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie, które objęły barokową polichromię sklepienia, ambonę, ołtarz główny (architektura, rzeźba ołtarzowa oraz obrazy „Ukrzyżowanie” i „Opłakiwanie”) oraz empory. Dzięki temu zabytkowa świątynia odzyskała swój dawny blask.
Prace pochłonęły blisko 450 tys. zł. Sfinansowane zostały z funduszy unijnych (PROW, PO Ryby i LGD Między Odrą a Bobrem), dotacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotacji Urzędu Gminy w Dąbiu i składek wiernych.

• Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zb. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
za prowadzenie w latach 2013- 2014 kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i robót budowlanych w dawnej willi H. Lehmanna przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wielkopolskim
uzasadnienie:
Prace w zabytku objęły kompleksowy remont budynku w zakresie dachu, elewacji i wnętrz. Przeprowadzono m.in., renowację zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, terakotowych posadzek, boazerii, schodów, drewnianych stropów. Pracom konserwatorskim poddano również sztukaterie, witraże oraz polichromie.  Nastąpiła również wymiana instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonano renowację ogrodzenia oraz zamontowano windy dla niepełnosprawnych. W efekcie tych prac utrwalona została zarówno forma zewnętrzna jak i wnętrza willi, które zachowały elementy secesyjnego wystroju i wyposażenia wnętrz. Środki finansowe pozyskane z LRPO oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont zabytku pochłonął blisko 3 miliony zł.
• Przedsiębiorstwo Budowlane Da S.A. Piotr Czyżewski Dariusz Sanojca s.j.
w Zielonej Górze
za przeprowadzenie w latach 2012-2014 kompleksowych prac remontowo-budowlanych oraz prac konserwatorskich związanych z adaptacją budynków należących do dawnej Wytwórni Koniaków H. Retscha przy ul. B. Chrobrego 1-5 w Zielonej Górze na cele usługowo-biurowe
uzasadnienie:
Prace związane z kompleksowym remontem trzech budynków zabytkowych wchodzących w skład zespołu poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, w trakcie których rozpoznano m.in. oryginalną kolorystykę elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano remont elewacji, uzupełniając i poddając konserwacji bogaty detal architektoniczny. Następnie przystąpiono do prac związanych z adaptacją budynków na cele usługowo-biurowe. We wnętrzach wyeksponowano elementy dawnego wyposażenia – beczki oraz kadzie do rozlewu alkoholi. Zachowano i wyeksponowano odkryty fragment napisu informującego o historycznej funkcji zespołu. Poddano renowacji świetlik ze szkleniem barwnym – witrażowym, stolarkę drzwiową i ślusarkę okienną oraz posadzkę ceramiczną. Wymieniono stolarkę okienną na nowe okna drewniane odtwarzające okna historyczne pod względem wymiarów, profili, przekrojów, podziałów oraz detalu snycerskiego. Od strony dziedzińca dobudowano klatkę schodową, hall wejściowy i jeden trakt pomieszczeń z 2 kondygnacjami naziemnymi, wpisując nowoczesną architekturę w istniejący obiekt zabytkowy. W celu zapewnienia właściwej obsługi osób niepełnosprawnych w dawnym szybie technicznym wprowadzono windę.

• Fundacji Pro Animale dla Zwierząt w Potrzebie
(Pro Animale für Tiere in Not e.V.)
za przeprowadzenie w latach 2012-2014 kompleksowych prac remontowo-budowlanych oraz prac konserwatorskich przy ruinie kościoła w Spudłowie w związku z jego adaptacją na cele wystawienniczo-konferencyjne.

uzasadnienie:
Prace w zabytku obejmowały przemurowanie i zabezpieczenie zachowanych reliktów wieży oraz przemurowanie i podwyższenie korony murów do stanu pierwotnego, zabezpieczenie przypór, miejscowe uzupełnienie spionowania, a także oczyszczeniu i zabezpieczeniu murów zewnętrznych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. We wnętrzu zabezpieczono i utrwalono średniowieczne wyprawy tynkarskie i malowidła. Jednocześnie nawę i wnętrze wieży zadaszono przeszklonym dachem opartym na konstrukcji stalowej, zaś dach zakrystii odbudowano. W otworach okiennych osadzono aluminiowe okna, wykonano nową posadzkę ceramiczną nawiązującą do rozwiązań średniowiecznych i przemurowano relikty mensy ołtarzowej. Celem podjętych prac było zachowanie i jednoczesne utrwalenie ruiny kościoła oraz wprowadzenie do zabytku nowej funkcji użytkowej, nie kolidującej z pierwotną funkcją sakralną. Koszt całej inwestycji oszacowano na ok. 1,2 mln. zł.

Nagroda ustanowiona została w 2008 r. i stanowi uhonorowanie właściciela za znaczące dokonania w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku oraz za renowację i adaptację architektoniczną zabytku
Nagrody „Lubuskie Konserwacje 2015” wręczone zostaną podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia ochrony Zabytków, które odbędą się w dn. 15 kwietnia 2015 r. w Rokitnie. Serdecznie gratulujemy laureatom.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content