Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

 Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gębicach

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Gębicach gm. Gubin zorganizowano Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Organizatorem obchodów byli: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wójt Gminy Gubin i Starosta Krośnieński, przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze i Sołtysem Wsi Gębice. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.
Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który od 2006 r. obchodzony jest w naszym województwie, jest przybliżenie społeczeństwu problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla wielokulturowości naszego regionu. Zorganizowanie tegorocznych obchodów w Gębicach służyć miało przybliżeniu historii i problematyki ochrony zabytków miejscowości, w której zachowały się: park założony przez Eduarda Petzolda, ruiny pałacu oraz dawny kościół ewangelicki. Szczególny akcent położono na zabytkową świątynię, która nie jest użytkowana od 1945 r. Jej stan techniczny pogarszał się z każdym rokiem. Dzięki środkom pozyskanych staraniem Wojewody Lubuskiego w 2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont dachu oraz prace zabezpieczające zabytek, co daje szanse na jego przetrwanie i zagospodarowanie w przyszłości. Organizatorom wydarzenia zależało na przywróceniu pamięci o tym zabytku, z nadzieją, iż znajdzie się dla niego nowy gospodarz.
Obchody poprzedziła Msza Święta w kościele w Starosiedlu. W trakcie uroczystości Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski wręczył odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”, które przyznano dla: Pana Jacka Sautera Burmistrza Bytomia Odrzańskiego, Pana Zbigniewa Barskiego Wójta Gminy Gubin, Pana Jarosława Lewczuka, Pana Jarosława Skorulskiego, Pana Stanisława Fudymy i Pani Anieli Nestorowicz. Następnie Pani Barbara Bielinis-Kopeć wręczyła nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2017” dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Gubinie, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach oraz Gminy Strzelce Krajeńskie.
W trakcie uroczystości głos zabrali m.in. Pan prof. Jacek Kurzępa Poseł na Sejm RP, Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuskie, Pan Czesław Fiedorowicz Przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego. Następnie Pan Mirosław Glaz Starosta Krośnieński zaprezentował realizację programu opieki nad zabytkami w powiecie krośnieńskim, a Pan Zbigniew Barski – walory kulturowo-przyrodnicze gminy Gubin. Szczególnym gościem uroczystości była Pani Eleonore Schoenaich-Carolath, która przybliżyła historię rodziny władającej niegdyś gębickim majątkiem. Spacer po parku poprowadził Pan Claudius Wecke, zwracając uwagę na miejsca, w których zachowała się jeszcze czytelna kompozycja dawnego założenia oraz cenne okazy starodzewu.
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gębicach zgromadziły wyjątkowo dużo uczestników – bez mała 200 osób, które przybyły z terenu całego województwa lubuskiego, w tym samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury, muzealników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, regionalistów, jak również mieszkańców gminy Gubin, sołtysów i radnych.
Należy podkreślić wyjątkową gościnność gospodarzy i interesujący program spotkania, co wielokrotnie podnosili uczestnicy uroczystości.
 
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content