Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej we Wschowie

 W dniach 10-11 sierpnia 2016 roku we Wschowie zorganizowano obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Celem spotkania było wspólne wypracowanie na bazie obowiązującego prawa, modelowej współpracy pomiędzy służbami konserwatorskimi, muzealnikami, archeologami, a poszukiwaczami i eksploratorami z terenów województw: lubuskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach dotacji FIO, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniach brali udział m.in.: dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków; dr Piotr Dziedzic dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie; dr Bartłomiej Gruszka z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; Marek Łazarz dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu; Sławomir Stańczak prezes LGE Nadodrze, Igor Murawski prezes Europejskiej Rady na Rzecz Detektoryzmu (ECMD); Robert Wyrostkiewicz redaktor naczelny portalu archeolog.pl. Koordynatorem rozmów był Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wynikiem prac była również wymiana doświadczeń z zakresu współpracy różnych środowisk z detektowystami w Polsce oraz Europie.
Uczestnicy komisji, poznali zaprezentowany przez członków Stowarzyszenia „Nadodrze” tzw. „Model Lubuski”, czyli systemu działalności poszukiwaczy, który w ramach działań testowych ma zostać wprowadzony na terenie województwa lubuskiego. Jednym z podstawowych założeń zaproponowanej koncepcji jest certyfikacja poszukiwaczy oraz zapewnienie nadzoru regionalnego archeologa. System ten umożliwia na określanych warunkach poszukiwanie metalowych przedmiotów, będących pozostałością ludzkiej aktywności – oczywiście z wyłączeniem obszaru stanowisk archeologicznych.
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content