Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odkrycie grobu sprzed ok. 2 500 lat w Mierkowie.

W dniu 22 kwietnia grupa dzieci dokonała odkrycia grobu ciałopalnego w Mierkowie gm. Lubsko. Przypadkowe odkrycie nastąpiło w trakcie zabawy i budowy tzw. „bazy” na skraju wsi. Dzieci mając świadomość, że natrafiły na coś dawnego, powiadomiły nauczyciela historii z Lubska, który zabezpieczył zabytki oraz miejsce odkrycia i powiadomił służby konserwatorskie.
Jak wstępnie ustalono dzieci dokonały odkrycia grobu grupy białowickiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D. W skład grobu wchodził jajowaty garnek będący popielnicą, misa nakrywająca popielnice, duży kubek z taśmowatym uchem, dwa czerpaki oraz naczynie miniaturowe. Niestety w trakcie eksploracji wysypano przepalone szczątki ludzkie, które następnie zebrano do osobnego pojemnika. Cmentarzysko dotychczas nie było ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, podobno jednak w już latach 70. XX w. mieszkańcy Mierkowa  natrafiali na zabytki archeologiczne w tym miejscu w trakcie wydobywania piasku. Zweryfikowanie tych doniesień będzie wymagało przeprowadzenia kwerendy archiwalnej.  
Grupa białowicka kultury łużyckiej, przez badaczy niemieckich traktowana jako osobna jednostka taksonomiczna (niem. Billendorfer Kultur), funkcjonowała na obszarze dorzecza pomiędzy Łabą, Nysą Łużycką i Odrą od V okresu epoki brązu do początkowych faz okresu lateńskiego (około 800-450 p.n.e.). Najbardziej znanym stanowiskiem archeologicznym tego ugrupowania są pozostałości osady obronnej w Wicinie oraz liczne cmentarzyska, w tym np. badane ostatnimi czasy cmentarzysko w Żaganiu przy ul. Nowogrodzkiej. W miejscu odkrycia zostaną przeprowadzone ratunkowe badania archeologiczne finansowane z środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, których głównym celem będzie zabezpieczenie ewentualnych zabytków przeoczonych przez młodych odkrywców oraz naukowe opracowanie odkrytego grobu, w tym badania antropologiczne.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content