Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odkrycie malowanego stropu w kościele w Lubiatowie (pow. krośnieński)

W czerwcu 2020 r., w  kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubiatowie, gm. Dąbie, pow. krośnieński,  została przeprowadzona wspólna kontrola służb konserwatorskich,  Policji  i Straży Pożarnej. W trakcie oględzin poddasza świątyni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Zielonej Górze  odkryli deski i belki polichromowanego stropu nawy oraz prezbiterium, zakrytego obecnie od strony wnętrza późniejszym deskowaniem. Część desek malowanego stropu tuż przy krokwiach więźby dachowej zachowała się w swej oryginalnej lokalizacji, pozostałe zostały zdemontowane, a część z nich została użyta wtórnie jako pomosty. Polichromia stropu zachowała się w stosunkowo dobrym stanie zachowania, bez przemalowań.

Malowidła wczesnobarokowego  stropu z górnym pułapem układały się w pola oddzielone belkami  dekorowanymi malowaną wicią roślinną, podzielone  na  kwadraty  czerwoną ramą podkreśloną czarną kreską. Wić roślinna wyrysowana została czarnym konturem  i czerwoną plamą na białym tle.

Odkryty malowany strop kościoła w Lubiatowie  był zakryty dolnym pułapem już od dawna. W książce Die Kunstdenkmäler des Kreises Crossen  wydanej w 1921 r. znajduje się jedynie  enigmatyczna  informacja (przeoczona przez polskich badaczy i autorów karty ewidencyjnej zabytku), iż  ponad obecnym stropem na jednej belce znajduje się dekoracja malarska o motywach wici, datowana przez autorów publikacji  na XVI  w.

Stanisław Kowalski w książce Zabytki architektury województwa lubuskiego wydanej w 2010 r. wskazuje, iż kościół w Lubiatowie  (niem. Liebthal) został wzniesiony w 1745 r., natomiast kruchta i przybudówka  zostały dobudowane w XIX w. Natomiast według autorów Die Kunstdenkmäler des Kreises Crossen,  w 1745 r. przeprowadzono remont kruchty i wzniesiono przybudówkę we wschodniej części po północnej stronie (zakrystia). Opisują oni również, niezachowaną obecnie, chorągiewkę wieży z datą remontu 1818 r.  Do dziś we wnętrzu świątyni zachowały się elementy starszego wyposażenia, m.in.: dzwon odlany w 1604 r. przez Martina Preger, drewniana skarbona, późnorenesansowa drewniana, polichromowana (obecne przemalowana) chrzcielnica.  Być może w tym samym czasie, na początku XVII w. został wykonany  polichromowany strop nawy i prezbiterium kościoła.  Datowanie zabytku wymaga jednak pogłębionych badań.
 
Należy mieć nadzieję, że w przyszłości Parafia zdobędzie środki finansowe na zdjęcie wtórnego, dolnego pułapu stropu i przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich oraz restauratorskich, które pozwolą na ekspozycję tego cennego zabytku.

Wspólne kontrole służb konserwatorskich, Policji i Straży Pożarnej na terenie woj. lubuskiego organizowane  są od początku 2001 r. Od 2008 r. prowadzone są w ramach rządowego  programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz na podstawie porozumień zawartych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim i  Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Kontrole te są znakomitą okazją do sprawdzenia warunków przechowywania, stanu zachowania i zabezpieczenia zabytków przed pożarem oraz kradzieżą, a także wykonania aktualnej dokumentacji fotograficznej nie tylko zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy wpisanych do rejestru, ale też innych, nieznanych wcześniej obiektów.  W wyniku kontroli Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków m.in. wydał z urzędu 10 decyzji w sprawie wpisania  do rejestru zabytków  wyposażenia i wystroju kościołów. Ochroną objęto ponad 400 pojedynczych zabytków ruchomych. Przekazano również liczne zgłoszenia do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem i zamieszczono informacje na temat zaginionych zabytków na stronie www. lwkz.pl, co pozwoliło m.in. na odzyskanie przez Policję Lubuską  w marcu 2016 r. siedemnastowiecznej cynowej misy chrzcielnej ukradzionej  z kościoła w Lubrzy.
 
 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content