Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odkrycie potencjonalnego cmentarzyska kurhanowego w okolicach Zielonej Góry.

Na początku kwietnia służby konserwatorskie zostały zawiadomione o odkryciu potencjalnego cmentarzyska kurhanowego zlokalizowanego w obszarze budowy południowej obwodnicy Zielonej Góry. Odkrywcą jest zielonogórski pasjonat historii i archeologii, nie będący zawodowym archeologiem, który wytypował miejsce lokalizacji nekropolii na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego (ALS) udostępnionych na portalu geoportal.gov.pl. Dokładna liczba grobowców jest trudna do ustalenia ze względu na przekształcenia terenu, w skład cmentarzyska może wchodzić od kilku do kilkunastu kurhanów o średnicy od 10 do 15 m. Część z kopców ziemnych posiada wyraźnie zarysowane dookolne rowy, które powstawały przy wznoszeniu grobowców z surowca znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie. Szczególnie wyróżniającą się w terenie formę krajobrazową posiadają nasypy zlokalizowane w zachodniej części potencjalnego cmentarzyska, poza obszarem inwestycji. Co  najmniej 2 obiekty noszą ślady rozkopywania części płaszcza ziemnego i miejsca lokalizacji potencjalnego grobu centralnego, co sugeruje, że przeprowadzono na tym obszarze badania archeologiczne. Prace te przeprowadzono prawdopodobnie przed  II wojną światową. Z uwagi na wykonanie wkopu, który obejmuje nie tylko centrum kurhanu, ale też pozwalał na rejestrację budowy nasypu w obrębie płaszcza ziemnego, należy przypuszczać, że prace wykonała osoba mająca co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą metodyki badań archeologicznych.
Kopce grupują się w okolicach i na obszarze podłużnej polodowcowej formy terenowej (oz). Wykorzystywanie naturalnych form terenu w kształtowaniu pradziejowych nekropolii było dość częste na terenie Środkowego Nadodrza. Można to obserwować na stanowiskach kurhanowych łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu m.in. w Różanówce, Bobrownikach, i Mirocinie Średnim. W związku z dokonanym odkryciem Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił wykonawcę badań archeologicznych oraz prac budowlanych związanych z budową południowej obwodnicy Zielonej Góry o konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych w obrębie potencjalnego cmentarzyska, które mając pomóc w potwierdzeniu funkcji oraz chronologii stanowiska, a także pozwolą na precyzyjne określenie zakresu i metodyki koniecznych badań ratunkowych.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content