Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ogłoszenie wyników konkursu

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ) uprzejmie informuje, iż  ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację następujących zadań:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego.” – 3 060 zł;
2. Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: "Kripplein Christi – w poszukiwaniu młodego (nowego) pokolenia."– 3 440 zł;
3.  SZCZECIN –EXPO – zadanie: „XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna  "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014" – 5 400 zł;
4. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski –  zadanie: Wydanie XI tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
5. Fundacja Woldenberczyków –  zadanie: Organizacja Wojewódzkich Obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa – 10 000 zł;
6. Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce – zadanie: Obchody 10-lecia istnienia Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henrego van de Velde w Polsce  – 1 750 zł;
7. Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kultury – zadanie: Ewidencja alei drzew powiatu świebodzińskiego – 9 000 zł;
8. Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic – Spotkanie z lubuskimi zabytkami – Lubniewice 2014 – 1 350 zł.
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content