Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Oświadczenie LWKZ ws. wycinki drzew w alei lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierował do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego, polegającego na zniszczeniu zabytku – alei przy drodze wojewódzkiej nr 278 na odcinku Radowice – Trzebiechów, która ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków, za co, w myśl art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. t.j. poz. 2187 ze zm.), grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności lub w przypadku działania nieumyślnego – kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie uczestniczył w uzgadnianiu inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop oraz związanej z nią wycinki drzew. Jednakże mając wiedzę o planowanej wycince drzew, zlecił wykonanie opinii dendrologicznej, na podstawie której opracowane zostały zalecenia konserwatorskie przekazanymi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pismem z dnia 24.03.2017 r.

Stosownie do pkt 3b ww. zaleceń wycinkę należało prowadzić etapowo, po usunięciu drzew z jednej strony alei należało posadzić nasadzenia zastępcze i dopiero po okresie 5 lat od ww. wycinki możliwe byłoby usuwanie drzew z drugiej strony alei, również z nasadzeniami zastępczymi.

Zalecenia zostały opracowane na podstawie opinii dendrologicznej wykonanej przez Panią mgr Zofię de Mezer-Uciechowską w marcu 2017 r. Wynikało z niej, że starodrzew wchodzący w skład alei nie rokuje szans na przetrwanie, a celem zachowania alei większość drzew winna zostać stopniowo wymieniona na rozrośnięte egzemplarze, przy zastosowaniu materiału szkółkarskiego wieloletniego (minimum 5 lat) o wysokim pniu i zdefiniowanym, ukształtowanym pokroju drzew alejowych. Ponadto ww. zalecenia zobowiązywały do przeprowadzenia badań wykluczających lub potwierdzających obecność siedlisk chronionych gatunków fauny.

Wycinka przeprowadzona na odcinku Trzebiechów – Radowice została dokonana niezgodnie z ww. zaleceniami, które określały zasady postepowania, umożliwiającego zachowanie alei w krajobrazie kulturowym i ekosystemie. Odstąpienie od ich realizacji doprowadziło do zniszczenia zabytku stanowiącego istotny element krajobrazu kulturowego regionu oraz ingerencję, zakłócającą nieodwracalnie stosunki w mikroklimacie okolicy i  ekosystemie w skali kraju.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content