Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej

W  dniach 16-17  września 2010 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,  obchodziliśmy Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej. Pomysłodawcą i  inicjatorem obchodów było  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Patronat nad  zorganizowaną w  ich  ramach konferencją naukową oraz  imprezami towarzyszącymi objęli Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Cezurę jubileuszu wyznaczono na  podstawie daty uroczystego otwarcia Muzeum Okręgowego w  Zielonej Górze, które  odbyło  się w  dniu 1  maja 1960  r.  Otwarto wówczas stałą ekspozycję  w  nowym budynku Muzeum Okręgowego przy  ul.  Niepodległości w Zielonej Górze. Wystawa ta  prezentowała także zabytki z  powstałego w  1959  r. Działu Archeologicznego. Ze  zbiorów Muzeum wydzielono następnie trzy placówki, w  tym  w  1982  r. Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Górze zs.  w  Świdnicy.
Jednym z  elementów obchodów  było wydanie czasopisma o  charakterze popularnonaukowym „Z  otchłani wieków”, w  którym zaprezentowano odkrycia dokonane na  naszym terenie. Uwzględniono wśród nich i  te  najważniejsze, i  te  najbardziej spektakularne, najbardziej działające na  wyobraźnię.
Obchody Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej stworzyły okazję dla  szerszej prezentacji dorobku badawczego oraz  przybliżenia archeologii społeczeństwu. Służyła temu  konferencja naukowa zorganizowana w  Filharmonii Zielonogórskiej, na  którą  przybyli licznie naukowcy i  archeolodzy, sympatycy archeologii, regionaliści, samorządowcy oraz  przedstawiciele wielu innych dziedzin zainteresowani dorobkiem kulturowym naszego regionu.
Wprowadzając słuchaczy  w  tematykę konferencji Alina Jaszewska, Prezes SNAP  Oddział Lubuski podkreśliła, że  w  ostatnim dziesięcioleciu nastąpił niespotykany w  historii archeologii lubuskiej napływ zabytków. Stało  się to  m.in.  dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym w  zabytkowych centrach miast. Drugim „źródłem” pozyskiwania zabytków są  badania archeologiczne związane z  realizacją dużych inwestycji drogowych, przeprowadzone m.in.  na  obwodnicy Lemierzyc, Gorzowa  Wlkp., Żagania, Żar, Międzyrzecza, Sulechowa, Nowej Soli, Kargowej, na  północnej i   południowej nitce autostrady A-18, autostradzie  A-2 i  drodze ekspresowej  S-3. Zaletą tych badań jest prowadzenie ich  na  szerokiej płaszczyźnie, a  w  ich  zakres wchodzą wszystkie stanowiska archeologiczne będące w  kolizji z  inwestycją. Archeolodzy mają więc niespotykaną dotąd możliwość przeprowadzenia badań na  znacznych częściach dawnych osad i  cmentarzysk, wykonania cennych analiz i  ekspertyz. To  wszystko powoduje, że  posiadamy coraz większą wiedzę o  przeszłych społecznościach, ich  gospodarce i  kulturze, strukturze społecznej oraz  o  warunkach, w  jakich przyszło im  egzystować. To  wszystko przesądza o  znaczącej roli archeologii w  odkrywaniu bezcennych kart przeszłości naszego regionu.
 W trakcie uroczystości odczytano list od Pani Wojewody Heleny Hatki z gratulacjami złożonymi na ręce Pani A. Jaszewskiej. Następnie głos zabrała Pani marszałek Elżbieta Polak oraz Pani Prezydent Wioletta Hareźlak, która oprócz gratulacji przekazanych archeologom z okazji ich święta podziękowała również B.Bielinis-Kopeć Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wysoko oceniając jej działania na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków Zielonej Góry.
 Na zakończenie części oficjalnej obchodów wręczono medal „Gloria Artis”, odznaki „Za opiekę nad zabytkami” i nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Osoby uhonorowane w trakcie uroczystości:
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” otrzymała:
Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W trakcie uroczystości wyróżniono liczne grono archeologów:
 Złotą odznakę „ Za Opiekę nad Zabytkami” otrzymali:

Alina Jaszewska
Tadeusz Łaszkiewicz
Włodzimierz  Rebelski
Ewa Garbacz
Teresa Witkowska

Srebrna odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” otrzymali:

Marlena Magda-Nawrocka
Julia Orlicka-Jasnoch
Ewa Przechrzta
Piotr Wawrzyniak
Piotr Dziedzic
Jerzy Tomasz Nowiński
Sławomir Kałagate
Bartłomiej Gruszka


Nagrodę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Za promowanie 
zabytków województwa lubuskiego” w edycji za 2010 r. otrzymali:

Julia Orlicka-Jasnoch, Krzysztof Garbacz oraz Lubuska Fundacja Judaica

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content