Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Porozumienie o współpracy pomiędzy WUOZ w Zielonej Górze i PWSZ w Gorzowie Wlkp

W dniu 19 marca w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. Porozumienie podpisały prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. i dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji gorzowskiej uczelni oraz doświadczeń i dorobku urzędu konserwatorskiego dla dalszych działań służących dobru obu stron. Porozumienie przewiduje m.in. współpracę w obszarze dydaktyki, w szczególności poprzez: konsultowanie programów kształcenia wybranych kierunków studiów prowadzonych w uczelni, korzystanie z zasobów kadrowych urzędu i uczelni w celu organizowania wykładów, szkoleń, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych, wymianę informacji i propagowanie możliwości podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni, umożliwienie studentom odbywania praktyk zawodowych w urzędzie. W obszarze nauki współpraca polegać będzie w szczególności na organizowaniu wspólnych konferencji naukowych, zaś w obszarze badań – na uzgadnianiu tematów prac badawczych, magisterskich i dyplomowych.
Ponadto strony deklarują chęć współpracy w zakresie prowadzenia działań na rzecz wykorzystania funduszy europejskich oraz podejmowania i realizowania przedsięwzięć z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami społecznymi.


 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content