Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy na rzecz organizacji międzynarodowego polsko-niemieckiego seminarium parkowego, które ma się odbyć w dn. 23-25.10.2009 r. w parku pałacowym w Brodach (Pförten) zostało podpisane w dn. 24 kwietnia 2008 r. Sygnatariusze porozumienia to: Zb. Wilkowiecki Wójt gminy Brody, C. Wecke ( koordynator projektu, autor projektu), R. Schröder (Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.), B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, A. Ignacik Wojewódzki Konserwator Przyrody, J. Goldschmidt Burmistrz Forst, P. Mrowiński (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej), B. Albinowski ( Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brody), A. Harzbecher (Fördersverein Fürst-Pückler-Reggion e.V), J. Tarniowy (Powiatowy Urząd Pracy w Żarach).

Celem seminarium parkowego, które od wielu lat z powodzeniem organizowane są na terenie Niemiec, jest zintegrowanie mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, włączenie ich do konkretnych działań na rzecz parku a docelowo budowa „społeczeństwa obywatelskiego”. Seminarium parkowe stanowi rodzaj pracy społeczne, do której włączają się wszyscy chętni jako wolontariusze, aby pod nadzorem specjalistów wykonywać proste prace pielęgnacyjne w określonym fragmencie parku. Ważne jest aby działania te w kolejnych latach powtarzać tak aby utrwalić efekty prac na terenie parku ale również przyzwyczaić mieszkańców do wspólnej dbałości o niego.

Seminarium w parku pałacowym w Brodach będzie pierwszym w naszym województwie przedsięwzięciem tego typu. Fakt, iż tyle osób przystąpiło do porozumienia już dziś napawa optymizmem i daje nadzieje na przyszłość. Należy do cenniejszych założeń ogrodowych w naszym kraju. Barokowy pałac wzniesiony wg. projektu nadwornego architekta króla Augusta III Johanna Christopfa Knöffela w 1753. Zaprojektował on założenie rezydencjonalne zgodnie z kanonami epoki baroku, które powiązane było z najbliższym otoczeniem i krajobrazem naturalnym. Jego dominantę stanowi pałac poprzedzony dziedzińcem honorowym, flankowanym oficynami. Ogród uznany został znaczącym dziełem sztuki ogrodowej na Dolnym Śląsku. W 1945 roku pałac został zniszczony przez wojska radzieckie i od tego czasu pozostaje w ruinie. Wypalone wnętrze pałacu nakryto dachem dopiero w latach 60. XX wieku dzięki staraniom wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wieloletni brak pielęgnacji spowodował, że teren tego blisko 100 hektarowego założenia parkowego uległ znacznej degradacji. Cenne gatunki drzew i krzewów wyparte zostały częściowo przez gatunki rodzime a elementy kompozycyjne uległy zatarciu. Realizacja seminarium parkowego stanowić będzie pierwsze od wielu lat działanie na rzecz rewaloryzacji parku. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy w znaczący sposób od zaangażowania mieszkańców Brodów..

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content