Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali prowadzone na terenach leśnych w powiecie gorzowskim

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura Gorzowie Wielkopolskim trafiły przedmioty znalezione przez członków Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Warta". Poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali prowadzone na terenach leśnych w powiecie gorzowskim odbywały się na podstawie pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Przedmioty zostały znalezione na terenie, na którym dotychczas nie zaewidencjonowano stanowisk archeologicznych. Wśród najciekawszych artefaktów można wyróżnić dwie tarczki brązowe, sierp brązowy pochodzące z epoki brązu oraz cztery zapinki i denar Wespazjana (69 – 79 r.), które datować należy na okres wpływów rzymskich. Ponadto pośród znalezisk znajdowało się ostrze sztyletu bądź bagnetu wstępnie wydatowane na okres nowożytności, a także liczman kupiecki Hansa Krauwickela II (1586 – 1635 r.) zwinięty w rulon. Zabytki zostaną poddane konserwacji oraz przekazane do placówki muzealnej. Miejsca znalezienia artefaktów zostały wyłączone z pozwolenia, a w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych i włączenie nowoodkrytych stanowisk do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ze względu na odkryte zabytki można wstępnie założyć, że w trakcie poszukiwań odkryto dwa cmentarzyska: starsze z epoki brązy oraz młodsze z okresu wpływów rzymskich. Jak do tej pory nie zarejestrowano żadnego innego materiału zabytkowego mogącego jednoznacznie potwierdzić tą teorię. Co ciekawe, zabytki z okresu wpływów rzymskich zlokalizowane były na terenie działki o dużej powierzchni, w znacznych odległościach między sobą. Może być to związane z rozproszeniem materiału wskutek czynności wykonywanych w ramach prowadzenia gospodarki leśnej takich jak orka i nowe nasadzenia. Weryfikacja archeologiczna pomoże ustalić rodzaj stanowisk i chronologię oraz oszacować wstępnie ich zasięg.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content