Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pożegnanie, odchodzącego na emeryturę ks. Olgierda Banasia

3 września 2021 r. w klępskim kościele odbyło się pożegnanie, odchodzącego na emeryturę, ks. proboszcza Olgierda Banasia. To wyjątkowa postać wśród duchownych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Mieliśmy wielki zaszczyt współpracować z ks. Olgierdem i chcielibyśmy w dowód szacunku i uznania za jego troskę o powierzone zabytki przybliżyć Państwu tego wyjątkowego Człowieka.
Ks. Olgierd Banaś przez 31 lat pełnił funkcję proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie. Pod jego pieczę trafił drewniany kościół w Klępsku, jedna z najcenniejszych i najstarszych świątyń wzniesionych na terenie Polski (ściana zachodnia datowana jest na 1364 r.), znany i licznie odwiedzany przez turystów, historyków sztuki i konserwatorów, głównie ze względu na niezwykle cenny i bogaty, zachowany w pierwotnej formie gotycko-renesansowo-manierystyczny wystrój i wyposażenie wnętrza, pokrytego niemal w całości polichromowaną dekoracją, składającą się z kilkuset przedstawień, scen i postaci biblijnych. Opieka nad tak cennym zabytkiem wymagała ogromnego zaangażowania i poświęcenia. Ks. O. Banaś podjął dzieło z właściwą sobie energią i pomysłowością, które zawsze towarzyszyły jego przedsięwzięciom. Postawił sobie za najważniejszy cel zabezpieczenie drewnianej świątyni. Już w latach 90. XX w. zainstalował system sygnalizacji pożarowej i antywłamaniowej, który w 1996 r. uchroniła kościół przed pożarem, gdy doszło do jego podpalenia. Dzięki jego staraniom w 2006 r. w kościele zamontowano system gaszenia mgłą wodną, przeznaczony do ochrony najcenniejszych obiektów architektury drewnianej. Kościół w Klępsku, jako jedyny, nie wpisany  na listę UNESCO, obiekt uzyskał pełne dofinansowanie na zakup tego systemu. Dzięki swym osobistym, wieloletnim doświadczeniom, związanym z opieką nad klępskim kościołem ks. Banaś stał się wśród duchowieństwa jednym z wybitniejszych specjalistów w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń drewnianych kościołów oraz propagatorem tych zagadnień zarówno w środowiskach kościelnych, jak i świeckich, nazwanym przez miesięcznik National Geographic "księdzem od pożarów". Staraniem Proboszcza w 2011 r. kościół w Klępsku doczekał się filmowego przewodnika dla zwiedzających, który wraz z profesjonalnie opracowaną stroną internetową, popularyzuje ten niezwykły zabytek. Ogromnym zaangażowaniem wykazują się też parafianie, którzy otwierają kościół dla osób zainteresowanych.
Przez długie lata ks. Banaś prowadził niestrudzenie niezbędne prace remontowe, konserwatorsko-restauratorskie, badawcze, zabiegając o środki finansowe. Dzięki jego wysiłkom konserwacji poddano wystrój wnętrza, w co zaangażowali się w l. 90. XX w. wykładowcy i studenci Uniwersytetu Toruńskiego, a co było wówczas wyjątkowym przedsięwzięciem. Konserwacji poddano także organy z 1822 r. Poza przywróceniem instrumentu do użytku i świetności, współpraca z organmistrzem A. Olejnikiem z Zakładu Organmistrzowskiego „Ars Organum”, zaowocowała utworzeniem Lubuskiego Szlaku Organowego. Należy podkreślić, że jest to niecodzienna inicjatywa, skierowana do osób pragnących podążać śladami wielkich budowniczych organów, których na naszych terenach nie brakuje. Za opiekę nad kościołem w Klępsku Ks. Proboszcz wyróżniony został w 1997 r. członkostwem w Lubuskiej Loży Liderów, a w roku kolejnym otrzymała Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego. Za swe zasługi otrzymał także złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” oraz medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Zaangażowanie ks. O. Banasia w działania na rzecz zabytków nie ograniczyło się do kościoła w Klępsku. Jego zainteresowania i pasje zaowocowały licznymi, niezwykle ciekawymi inicjatywami i realizacjami. w 1997 r. przygotował wystawę pt. „Kościoły drewniane diecezji zielonogórsko-gorzowskiej”, następnie wystawę pt. „Kościoły szachulcowe w Polsce”, a w 2002 r. wystawę „Witraże w kościołach diecezji do 1945 r.”. Jedną z najnowszych jego inicjatyw było przywrócenie pamięci o emigracji mieszkańców Klępska i okolic do Australii, która miała miejsce w 1838 r. W 2009 r. odbyła się międzynarodowa konferencja na ten temat, a także rekonstrukcja wydarzeń, obrazująca historię emigrantów opuszczających Klępsk wraz ze swym pastorem A. L. Kavlem, w którego postać wcielił się ks. Proboszcz. Historyczne widowisko okazało się samorządowym hitem roku nagrodzonym w Poznaniu.
Ks. O. Banaś to wyjątkowy, ogromnie odpowiedzialny administrator, sprawujący z wielkim, osobistym zaangażowaniem opiekę nad powierzonymi mu zabytkami, który przyczynił się do przywrócenia im dawnej wartości, rangi i świetności oraz popularyzowania wiedzy na ich temat. Zaowocowało to w 2017 r. podniesieniem klępskiego kościoła do rangi Pomnika Historii. Ks. Banaś nie był w tych staraniach odosobniony, przez lata wspierali go parafianie. Dziś byli tłumnie obecni, aby pożegnać swojego Proboszcza, dziękując Mu za lata posługi kapłańskiej i obecność w ich życiu. Była to piękna i wzruszająca uroczystość. Dziękujemy Ci Księże Olgierdzie.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content