Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Późnorenesansowy kielich mszalny

W latach 90. XX w. z  kościoła na terenie powiatu żagańskiego skradziono późnorenesansowy kielich mszalny.

Stopa kielicha  sześciolistna (w decyzji o wpisie do rejestru zabytków i na karcie ewidencyjnej błędnie wskazano iż ośmiodzielna), z gładką kryzą i cokolikiem dekorowanym ukośna rombową kratką. Na płaszczu stopy w jednym z pól krzyż maltański w owalnym polu o grawerowanym, fakturowanym tle. Na odwrocie stopy ryty napis (treść za informacją na karcie ewidencyjnej): ANNO 1652 SUB REV-MO  DNO CASPERO  PANTONIO PAROCHO COMPARATUS SUMPTIBUS ECCLES. BRINICENSIS/ RENOV. SUB PAROCH VOGEL A 1901, 558 g. Tulejka kielicha wysoka, sześcioboczna. Trzon sześcioboczny dekorowany plastycznym motywem splotów tkaniny. Nodus w kształcie spłaszczonej kuli z sześcioma rombowymi guzami dekorowanymi rautem. Czara o kształcie dzwonowatym, u dołu lekko zaokrąglona. Koszyczek ujmujący czarę do 1/3 wysokości jest ażurowy, złożony z motywów listków.  Brak informacji na temat ewentualnych znaków złotniczych występujących na naczyniu. Wymiary kielicha: wysokość ok. 19,5 cm, średnica stopy – ok. 13 cm, średnica czary – ok. 10 cm; waga ok. 558 g (waga wskazana w treści inskrypcji na odwrocie stopy naczynia).

Kielich jest objęty ochroną prawną ze względu na wpis do Księgi B rejestru zabytków pod numerem 24 poz.  10, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 12.03.1971 r.

Skradziony zabytek figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem (nr karty: 10512) prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content