Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prezentacja Idei utworzenia Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie

W dniu 15 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej w Jasieniu na spotkaniu z mieszkańcami gminy została zaprezentowana idea utworzenia Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Władze gminy zwróciły się w tej sprawie m.in. do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prezes Stowarzyszenia Pani Alina Jaszewska przygotowała materiał, który będzie podstawą dla podjęcia przez Radę Gminy decyzji w tej sprawie.
Zgromadzonych gości przywitała Pani Helena Sagasz Burmistrz Jasienia. Na wstępie Pan Sławomir Kałagate przybliżył historię badań na grodzisku w Wicinie, prezentując wartości kulturowe zabytku. Następnie Pani Alina Jaszewska szeroko omówiła aspekty prawne związane z utworzeniem Parku Kulturowego w Wicinie oraz Plan Ochrony Parku Kulturowego. Na zakończenie Pan Sławomir Muzyka Prezes Fundacji Prołużyckiej zaprezentował działalność Fundacji na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego gminy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zabytków pozyskanych z badań archeologicznych, które zaprezentowano dzięki uprzejmości Pana Włodzimierza Rebelskiego Dyrektora Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyła dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która podkreśliła potencjał kulturowy gminy oraz wyjątkową wartość kulturową grodziska w Wicinie. Podziękowała samorządowi oraz osobom zaangażowanym społecznie w realizację idei powołania Parku Kulturowego w Wicinie. Warto przypomnieć, iż w województwie lubuskim powołano dotąd tylko jeden park kulturowy w Bogdańcu. Utworzenie Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie może stanowić ważny element nie tylko dla ochrony jednego z najcenniejszych zabytków archeologicznych na naszym terenie, ale również sprzyjać rozwojowi dalszych badań oraz szerokiej społecznej popularyzacji zabytku, w tym rozwojowi turystyki w regionie. Decyzję w tej sprawie podejmie samorząd po konsultacjach społecznych, do których wstępem było spotkanie zorganizowane w bibliotece w Jasieniu.

 

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content