Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Projekt ewidencji pól bitewnych woj. lubuskiego

W  dniu 16.01.2013  r. odbyło się w  Zielonej Górze spotkanie ws.  realizacji w województwie lubuskim pilotażowego programu ewidencji pól bitewnych. Przybyli na  nie goście z  Narodowego Instytutu Dziedzictwa w  Warszawie m.in.  Pan Michał Grabowski zastępca Dyrektora NID. Obecny był  również Pan prof.  W.  Eckert Kierownik Oddziału Terenowego NID w  Zielonej Górze. Jak  stwierdził autor pomysłu – Jakub Wrzosek z  NID w  Warszawie, istniejące w  naszym kraju pola bitew tylko  w  niewielkim stopniu otoczone są  prawną ochroną. Do  rejestru zabytków wpisano ich  tylko  5 (Grunwald, Racławice, Maciejowice, Raszyn, Westerplatte), na  kolejnym ustanowiono park kulturowy (Ossów). Program obejmie rozpoznanie zasobu poprzez inwentaryzację wybranych pól bitewnych z  terenu Polski. Chronologicznie ewidencja będzie obejmować starcia zbrojne od  okresu średniowiecza do  końca XIX  w. Pierwszym województwem objętym programem będzie woj.  lubuskie, co  zdaniem autorów programu wynika m.in.  z  bardzo dobrej współpracy z  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pomysł ewidencji pól bitewnych zrodził się po  wizycie archeologów z  Warszawy, którzy  zaproszeni zostali do  współpracy przy  planowanym wpisie do  rejestru zabytków pola bitwy pod  Kijami. Zadeklarowali oni  pomoc m.in.  w  rozpoznaniu zasięgu pola bitwy oraz  wskazania granic obszaru planowanego wpisu do  rejestru zabytków.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content