Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2011 r. tom 8

Spis treści:

Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska
Żagańscy mistrzowie.

Joanna Lang
„Grosse Kunst” – dekoracja sgraffitowa z  1606 roku, renesansowy portret zamku w  Broniszowie.

Andrzej Legendziewicz
Badania architektury kościoła pw.  Narodzenia NMP w  Laskach Lubuskich.

Danuta i Ryszard Żankowscy
Pierwszy wystrój malarski gotyckich sal na  parterze południowego traktu ratusza w  Świebodzinie, jego  odkrycie, badania i  wykonane prace konserwatorskie.

Ryszard Żankowski
Historia przemian zewnętrznego wyglądu budynku ratusza w  Świebodzinie na  podstawie zachowanych źródeł ikonograficznych.

Andrzej Legendziewicz
Od  gimnazjum do  kościoła – rozwój architektury Schӧnaichianum w  Bytomiu Odrzańskim.

Paulina Celecka, Michał Błażejewski
Badania konserwatorskie – stratygraficzne budynków przy  ul.  Chrobrego 1, 3, 5 w  Zielonej Górze (dawniej wytwórni koniaków Heinricha Raetscha).

Jakub Lewicki
Kościół w  Mierzęcinie – nieznana parła polskiego modernizmu.

Izabela Ciesielska
Wybrane realizacje prac remontowych i  konserwatorskich zabytków architektury w  Zielonej Górze w  latach 2008-2011.

Wybrane badania i  realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego –  przegląd.

 

 
ARCHEOLOGIA

Sławomir Kałagate
Sprawozdanie z  badań grodziska ludności kultury łużyckiej w  Wicinie, stan.  1, gm.  Jasień, woj.  lubuskie w  sezonie 2011.

Aleksandra Augustyniak
Komunikat na  temat archeologicznych badań wykopaliskowych w  pobliżu ratusza w  Zielonej Górze.

Aleksandra Augustyniak, Mateusz Sikora
Odważnik(?) z  Zielonej Góry.

 

REGIONALIA

Kamila Domagalska
Naczynia liturgiczne fundacji Asmannów dla  kościoła ewangelickiego w  Kożuchowie.

Adam Olejnik
Organy Samuela Gottloba Meinerta w  Świdnicy najstarszym instrumentarium organowym w  województwie lubuskim.

Jarosław Skorulski
Organy Samuela Gottloba Meinerta w Zatoniu 1799  r.

Wojciech Jachomowicz
Fisharmonia – zapomniany zabytek

Katarzyna Adamek-Pujszo
Architekci księżnej żagańskiej Doroty w  Żaganiu (1844-1862) – próba uporządkowania dorobku.

Andrzej Kirmiel
Żydzi we  Wschowe.

Barbara Bielinis-Kopeć
Dawne sanatorium w  Trzebiechowie – dzieje miejscowości i  jej  właścicieli, fundacja sanatorium, przebieg procesu budowy.

Katarzyna Sanocka-Tureczek, Marceli Tureczek
Rezydencja, założenie ogrodowe oraz  folwark w  Bukowcu – zarys dziejów, stan zachowania, problemy ochrony.

Grzegorz Urbanek, Mariusz Wojtasik
Ciężki schron bojowy Pz.W.921 pod  Starym Osiecznem – próba rekonstrukcji.

Krzysztof Motyl
Stanowiska obserwacyjne w  Starym Osiecznie –  pretendent do  rangi zabytku architektury obronnej.

Sławomir Fedorowicz
Wyprawa linią kolejową nr  384 Sulechów-Świebodzin.

 

AKTUALNOŚCI

 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content