Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2013 r. t.10

Spis treści

Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Barbara Bielinis-Kopeć
Badania i prace konserwatorsko-restauratorskie w dawnym opactwie cysterskim w Gościkowie-Paradyżu ……. 9

Karol Błaszczyk
Sondażowe badania stratygraficzne kościoła w Kosierzu. Zarys historii kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosierzu ……………………………………………………………………………………………………………………. 19

Andrzej Legendziewicz
Rozwój i przekształcenia architektury pałacu w Bytnicy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

Ryszard Żankowski
Problematyka konserwatorska, restauratorska i historyczna 19 desek z dekoracją patronową,
pochodzących z dawnych stropów w kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

Agnieszka Indycka
Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2012 roku ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Kamila Domagalska (zebrała)
Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego – przegląd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

ARCHEOLOGIA

Jarosław Lewczuk
Ochrona zabytków i archeologia na Środkowym Nadodrzu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

REGIONALIA

Andrzej Paśniewski
Stylistyka fasad kamienic i willi w Nowej Soli z lat 1900-1914 i ich stan zachowania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

Dorota Grygiel, Miron Urbaniak
Dworzec w Starych Bielicach – unikatowy zabytek architektury kolejowej lat 30. XX w. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

Małgorzata Korpała
Modernistyczna willa w Trzebiczu – propozycja rekonstrukcji kolorystyki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

Wojciech Eckert
Winda okrężna w Iłowej. Lubuski Paternoster ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

Marceli Tureczek
Zabytkowe dzwony z Krosna Odrzańskiego – stan zachowania, historia, problemy konserwatorskie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
Wolfgang J. Brylla
Budynki lóż wolnomularskich na terenie ziemi lubuskiej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

KALENDARIUM

Anna Widła
Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z ochroną zabytków na Ziemi Lubuskiej w latach 1947-2013 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 163

Zdjęcia ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze z lat 60. – i 70. XX w……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

BIBLIOGRAFIA LMK

Opracował Dominik Kwaśniak
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie” bibliografia zawartości tomów 1-9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 214
 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content