Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2014 r. t.11

 

Spis treści
Barbara Bielinis- Kopeć
 Wprowadzenie  5
PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Andrzej Kozieł
Georg Wilhelm Neunhertz czyli Francesco Arculario. O dekoracji freskowej w kościele pielgrzymkowym w Rokitnie i jej autorze.
 9

Przemysław Manna, Błażej Skaziński
 Konserwacja rzeźby Anioła Chrzcielnego z Kołczyna, gmina Krzeszyce  25
Michał Błażejewski
Fisharmonia – instrument a zabytek  31

Stefan Nowaczyk, Maciej Płotkowiak
Ocena stanu technicznego oraz proces zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną konstrukcji  wieży kościoła pw. św. Jakuba
w Ośnie Lubuskim ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
Maciej Małachowicz
 Rozpoznanie architektoniczne katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim  51
Agnieszka Indycka
 Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2013 roku  67
Barbara Bielinis- Kopeć
Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkach na terenie województwa lubuskiego
 – wsparcie ze środków Unii Europejskiej – wybrane przykłady  73
Łukasz Lisiecki, Paweł Klak
Cyfrowa dokumentacja odkrytych reliktów i badania geofizyczne w dawnym kościele ewangelickim
 Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie  83
Maciej Prarat
Sprawozdanie z praktyk inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytków architektury studentów konserwatorstwa
 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na terenie województwa lubuskiego w latach 2010-2013  91
Anna Wrzesińska
Naukowe opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich z krypty kościoła Św. Michała Archanioła w Sławie  97
Kamila Domagalska (zebrała)
Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego – przegląd ………………………………………….113
ARCHEOLOGIA
Jarosław Lewczuk
Sondażowe badania wykopaliskowe w farze gubińskiej w 2009 roku  l35
Krzysztof Garbacz
Gród i zamek- przyczynek do poznania najstarszych dziejów Krosna Odrzańskiego  143

Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate
 Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie……………………………………………………………………………………………………………………………………..155
 

REGIONALIA

Wioleta Bakinowska
Rola materiałów kartograficznych w badaniu średniowiecznych miast północnego Śląska……………………………………………….161

Andrzej Kirmiel
Reformacja i kontrreformacja w Międzyrzeczu i na Ziemi Międzyrzeckiej……………………………………………………173

Dominik Kwaśniak
Nowe w starym – uwagi dotyczące uzupełnień zdekompletowanych wnętrz zabytkowych świątyń……………………………187

Katarzyna Adamek-Pujszo
 Budynek dawnego szpitala w Broniszowie – opracowanie historyczne ………………………………………………..………195
.
Bartosz Michalak
 Beuchelt & Co. – Zielona Góra nie tylko winem słynąca ………………………………………………………………………………………………201

VARIA

Zbigniew Bujkiewicz
 Z początków działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze (1950) 1953-1957………………………….207.

AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….215

 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Table of Contents

Skip to content