Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 7

Spis treści
 I.  WPROWADZENIE  7
 II.  MATERIAŁY  11
 III.  ANALIZA  49
1. Osadnictwo neolityczne oraz pochodzące z przełomu okresu neolitu i wczesnej
 epoki brązu (połowa VI – III/II tysiąclecie p.n.e.)  49
2. Osadnictwo kultury unietyckiej z pierwszego okresu epoki brązu
 (około 2300 – 1600 p.n.e.)  50
3. Osadnictwo kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D i początków okresu
 lateńskiego epoki żelaza (około 600 – 400 p.n.e.)  50
4. Osadnictwo starożytne (od okresu neolitu po schyłek
kultury łużyckiej włącznie)……………………………………………………………………………… 51
5. Osadnictwo bliżej nieokreślone chronologicznie, tzn. reprezentowane przez
obiekty, które nie dostarczyły materiałów pozwalających na wiarygodne
 określenie czasu ich powstania  52
6. Osadnictwo wczesnośredniowieczne (VINII – XIII/XIV wiek)  52
7. Okres późnego średniowiecza (XIV – XV wiek)  66
8. Okres późnego średniowiecza i czasy nowożytne
 (od XIV-XV w po XVIIIlXIX w.)  67
 IV .  UWAGI KOŃCOWE  68
 v . LITERATURA  71
 VI.  SUMMARY  73
 VII. TABLICE  76
 VIII. FOTOG RAFIE  124

 

Zobacz również

Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2022 t. 19

Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 Prace konserwatorskie i badania Karol Błaszczyk Dzieje kościoła filialnego pw. św. Augustyna w Chrobrowie w

Skip to content