Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rokitno – warsztaty szkoleniowe

W  Rokitnie w  dniach 25-26  sierpnia odbyły  się warsztaty szkoleniowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze, a  także  samorządowych konserwatorów zabytków z  Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Żar i  Żagania. Uczestnicy warsztatów zostali zakwaterowani w  Domu Rekolekcyjnym. W  pierwszym dniu omawiano problematykę dotyczącą zmian w  prawie o  ochronie i  opiece nad zabytkami, a  także  zaprezentowano problematykę konserwacji i  rewaloryzacji w  zespołach urbanistycznych na  przykładzie Neumarkt w  Dreźnie. W  następnej kolejności zwiedzano bazylikę pw.  Matki Boskiej Rokitniańskiej oraz  muzeum przy  sanktuarium. W  drugim dniu, w  pierwszej kolejności przedstawiona została problematyka badań architektonicznych, a  następnie odbyły  się zajęcia terenowe w  drewnianym kościele filialnym w  Kalsku oraz  na  wzgórzu kościelnym, w  miejscu pierwotnej lokalizacji kościoła rokitniańskiego. Warsztaty zostały zorganizowane przez  WUOZ w  Zielonej Górze dzięki pomocy i  życzliwości ks.  Kustosza Józefa Tomiaka. W  ocenie uczestników forma zajęć i  prezentowana problematyka była  adekwatna do  aktualnych potrzeb i  zadań jakie  stoją przed  urzędami ochrony zabytków.     

 

 

Zobacz również

Wpis do rejestru zabytków odzyskanego barokowego obrazu

Pod koniec lutego 2024 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Table of Contents

Skip to content