Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację następujących zadań:

1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: wydanie książki pt. Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej – 9 000 zł;

2. SZCZECIN –EXPO – zadanie: XVI Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 Brandencurgia – Lubuskie – Meklenburgia – Zachodniopomorskie – 5 400 zł;

3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa Księstwo kożuchowskie – władcy, terytorium społeczeństwo – 6 000 zł;

4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze – zadanie: Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia – 7 000 zł;

5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze – zadanie: wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra – 3 600 zł;

6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;

7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski – zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony – 3 000 zł
 
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content