Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rzeźba św. Jana Ewangelisty z pentaptyku Matki Bożej, św. Augustyna i św. Andrzeja

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Witoszyn, gm. Wymiarki, pow. żagański

Autor / warsztat: Warsztat Mistrza Poliptyku z Gościszowic


Czas powstania:
1517 r.  

Materiał / technika: drewno malowane, złocone

Wymiary: wysokość około 53 cm

Opis:  
Rzeźba św. Jana Ewangelisty została ukradziona ze zwieńczenia ołtarza. Pierwotnie, razem ze skradzioną również rzeźbą Matki Bożej Bolesnej, stanowiła element grupy Ukrzyżowania. Rzeźba pełna, opracowana z czterech stron. Św. Jan Ewangelista ukazany  jako stojąca frontalnie na niewielkiej sześciobocznej podstawie.  Włosy postaci  kręcone, sięgające ramion. Nad czołem grzywka złożona z  4 pukli. Mężczyzna  odziany jest w przewiązaną w pasie, fałdowaną pionowo  suknię sięgającą do połowy łydki. Na ramiona ma narzucony płaszcz podobnej długości jak suknia.   Postać lewą ręką podtrzymuje zamkniętą księgę i  połę płaszcza, zasłaniającą przód sukni. Płaszcz postaci czerwony.  

Nr rejestru zabytków: Księga B rejestru zabytków nr 10 poz. 1

Bibliografia:  
Drążkowski R., Witoszyn. Ołtarz Marii Panny. Dokumentacja konserwatorska ołtarza,  1987, mps w Archiwum WUOZ w Zielonej Górze.
Hoffmann H. , Die katholischen Kirchen des Altkreises Sagan, Wrocław 1939, s. 95
Markowski D., Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich oraz analiza badawcza i stylistyczna gotyckiego ołtarza głównego, Bydgoszcz 2003, mps w Archiwum WUOZ w Zielonej Górze.
Patała A., Obcy i nieuchwytni. Aktywność pracowni Wilhelma Kalteysena von Oche, Mistrza  Lat 1486-1487 i Mistrza Poliptyku z Gościszowic [w:] Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku, Wrocław 2018.   
Zdrenka J., Corpus Inscriptionum Poloniae T.X z. 13 Powiat żagański, Toruń 2019, s. 66-67.  
Ziomecka A, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku [w:] Roczniki Sztuki Śląskiej t. 10, 1976,  s. 93, fot. 24.

Okoliczności  kradzieży / zaginięcia: Kradzież z włamaniem –  sprawcy wyważyli łomem drzwi wejściowe.  Skradziono 7 rzeźb. W dniu 1.11.2002 r. odzyskano  skradzioną rzeźbę św. Anny Samotrzeć. Pozostałe obiekty  są nadal poszukiwane.

Data utraty: 19/20.01.1998 r.

Nr karty w Krajowym wykazie zabytków skradzionych:  2666 (PC00336)

Uwagi:  Obecnie w ołtarzu znajduje się kopia rzeźby św. Jana Ewangelisty  wykonana przez R. Drążkowskiego przed 2003 r. Rzeźba różni się szczegółami od oryginału.
 

W 1909 r. ołtarz odnowiony przez malarza Bäckera i rzeźbiarza Bemstena,  przeniesiony został  z kościoła w Lutynce do kościoła w Witoszynie Dolnym.  Podczas  renowacji dodano zwieńczenie z figurą św. Michała Archanioła i nieruchome, malowane skrzydła zewnętrzne (przekształcając tryptyk w pentaptyk) cokół, tabernakulum i rzeźbiarską dekorację antepedium.  H. Hoffmann, następnie  A. Ziomecka  i kolejni badacze odczytali  datę na skrzydle z przedstawieniem św. Rocha jako 1512,  z kolei D. Markowski, a  po nim A. Patała i J. Zdrenka – 1517.

Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
 

Zobacz również

Wpis do rejestru zabytków odzyskanego barokowego obrazu

Pod koniec lutego 2024 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Table of Contents

Skip to content