Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sesja naukowa pt. „Dzieje miejscowości Ziemi kożuchowskiej – Solniki”,

W dniu 26 maja 2017 r. w pałacu w Solnikach zorganizowano sesję naukową poświęconą dziejom miejscowości Solniki i jej zabytkom. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej. Patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Wojewódzki  Konserwator Zabytków i Burmistrz Kożuchowa.
Należy podkreślić, iż cyklicznie organizowane od 2008 r., przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, sesje naukowe służą popularyzacji dziedzictwa kulturowego Ziemi Kożuchowskie. Przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o historii i zabytkach naszego regionu, co stanowi ważny czynnik w budowaniu poczucia tożsamości wśród jego mieszkańców. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków pogratulowała organizatorom z okazji dziesiątego jubileuszu i podziękowała Panu Zdzisławowi Szukiełowiczowi Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz chłonkom Stowarzyszenia. Sesja zgromadziła dużą grupę regionalistów i osób zainteresowanych zabytkami. Po wysłuchaniu referatów uczestnicy wydarzenia zwiedzili pałac, oranżerię i kościół w Solnikach.
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content