Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Skarb z okolic Krosna Odrzańskiego

W pierwszych dniach sierpnia bieżącego roku  pan Jerzy Szymczak (społeczny opiekuna zabytków) i pan Tomasza Struk (przedstawiciel powiatu krośnieńskiego)  telefonicznie powiadomili Marlenę Magdę-Nawrocką z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza  o odkryciu zabytków z brązu i fragmentów ceramiki. Na miejsce odkrycia udały się Marlena Magda-Nawrocka i Ewa Przechrzta z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Wraz z panem Jerzym Szymczakiem i właścicielami działki podjęto prace ziemne zmierzające do stwierdzenia, czy na danym odsłoniętym terenie są czytelne obiekty nieruchome lub dalsze elementy znaleziska. Pozyskano dalsze fragmenty naczynia. Następnie udano się na teren wtórnego miejsca złożenia pobieranego piachu, gdzie w trakcie poszukiwań znaleziono kolejny przedmiot z brązu i dalsze fragmenty naczynia. W bezpośrednim otoczeniu znalezisk stwierdzono występowanie kamieni, które również zebrano. Ze względu na zbyt dużą ilość piasku przewiezionego na złoże wtórne (kilkadziesiąt ton) uzgodniono ze znalazcami, że w trakcie dalszych prac z wykorzystaniem piasku będą sukcesywnie przeglądać materiał, a ewentualne dalsze znaleziska zostaną przekazane. Tym sposobem do Muzeum trafiły dalsze części znaleziska. W trakcie prac związanych z przygotowywaniem fragmentów naczyń do konserwacji na dnie naczynia znaleziono fragment siekierki.
Odkryto: 41 naszyjników wykonanych z pręta brązowego o rozklepanych końcach i zwiniętych w uszko; 4 sztylety, 1 rękojeść sztyletu, 1 fragment siekierki, 1 berło sztyletowe oraz fragmenty jednego naczynia, w którym zdeponowano przedmioty z brązu. Być może integralną częścią depozytu są kamienie.
Skarb jest związany z ludnością zamieszkującą te tereny w I okresie epoki brązu w latach 1800-1500p. n. e., a związany jest z wydzieloną przez archeologów fazą klasyczną kultury unietyckiej. Osobami, które odkryły i przekazały skarb są: Piotr Łukasiewicz, Artur Przybylski, Jerzy Raniś, Zbigniew Rosiński oraz Mariusz Sadowski. W chwili obecnej skarb jest opracowywany i przygotowywany do konserwacji w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze zs. w Świdnicy.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content