Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sobolice – Święto Grzyba

W  dniu 15.09.2012  r. w  Sobolicach zorganizowano po  raz  drugi „Święto Grzyba”. Impreza służy nie  tylko  promocji wsi i  jej  zabytków, ale  również wsparciu działań na  rzecz  aktywizacji jej  mieszkańców, szczególnie młodzieży. Organizatorami imprez, które  obejmowały liczne konkursy, gry i  zabawy związane głownie z tematyką grzybobrania byli:  Sołtys wsi Sobolice, Rada Sołecka oraz  Wójt Gminy Przewóz. Ważną rolę jako  animatorzy kultury i  działań na  rzecz promocji wsi odgrywa nowa właścicielka pałacu w  Sobolicach Pani Małgorzata Abramowicz, którą  wyróżnił nagrodą Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz.
Wieś Sobolice położona jest  malowniczo nad  Nysą Łużycką, w południowo-zachodniej części gminy Przewóz  z  dala od  większych dróg. Pierwsze wzmianki o  wsi pochodzą z  pocz.  XV  w., zaś  majętność ziemska potwierdzona jest  źródłowo w  2  poł.  XVIII  w. Od  1756  r. należała ona  do  rodziny von  Damnitz. W   XIX  w. właścicielami majątku byli  przedstawiciele  rodzin: Brauchitsch, von  Alvensleben, von  Grabowsky, von  Unruh, von  Seelig, von  Tiele i  von  Kittlitz. Ostatnim właścicielem Sobolic przed  II  wojną światową był  Albert von  Kittlitz, który  został pochowany w  1945  r. na  cmentarzu w  pobliskim Lodenau. W  pocz.  XX  w., prawdopodobnie na  zrębach starszej siedziby, wzniesiony został zachowany do  dnia dzisiejszego pałac wraz  z  otaczającym go  parkiem o  charakterze krajobrazowym, który  od  kilku  lat stanowi własność prywatną. Nowy właściciel powoli przymierza  się do  remontu i  adaptacji zabytku na  cele hotelowo-konferencyjne. Jednak już  teraz  służy on  integracji mieszkańców wsi coraz  liczniej odwiedzanej przez  turystów nie  tylko  z  naszego regionu, ale  również Niemiec. Wpisanie do  rejestru zabytków pałacu, parki i  kościoła w  Sobolicach dowodzi, że  położona nieco na  uboczu naszego regionu miejscowość posiada wyjątkowy potencjał kulturowy, który  w  przyszłości może zaowocować rozwojem m.in.  turystyki kulturalnej.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content