Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z księżmi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Na zaproszenie J. E. ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się z księżmi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podczas Paradyskich Dni Duszpasterskich, które odbyły się 27 i 28 sierpnia 2021 r. Pani konserwator przypomniała m.in. o zmianach terminów i zasad ubiegania się o dotacje z budżetu państwa (wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego planowane prace, wnioskodawca winien posiadać także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora na prowadzenie prac w zabytku, co dotyczy również wniosków składanych do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Była to również okazja, aby przypomnieć o zasadach przygotowywania projektów i programów prac w zabytkach, z poszanowaniem ich wartości i historycznej substancji, zaś w przypadku realizacji prac – przypomnienie o przestrzeganiu przepisów bhp, dokonywaniu przeglądów instalacji i urządzeń, a także gaśnic. Pani Konserwator przypomniała również o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym dotyczących podejmowania prac w zabytkach po uzyskaniu pozwolenia, a także prowadzenia ich zgodnie z jego zakresem i warunkami oraz o konsekwencjach wynikających z nie przestrzegania tych przepisów. Paradyskie Dni Duszpasterskie były także okazją do indywidualnych spotkań z księżmi, udzielania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Jest to formuła sprawdzająca się już od wielu lat, dzięki dobrej współpracy kościelnych i państwowych służb konserwatorskich w naszym regionie.
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content