Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z księżmi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Na zaproszenie J. E. ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się z księżmi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podczas Paradyskich Dni Duszpasterskich, które odbyły się 27 i 28 sierpnia 2021 r. Pani konserwator przypomniała m.in. o zmianach terminów i zasad ubiegania się o dotacje z budżetu państwa (wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego planowane prace, wnioskodawca winien posiadać także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora na prowadzenie prac w zabytku, co dotyczy również wniosków składanych do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Była to również okazja, aby przypomnieć o zasadach przygotowywania projektów i programów prac w zabytkach, z poszanowaniem ich wartości i historycznej substancji, zaś w przypadku realizacji prac – przypomnienie o przestrzeganiu przepisów bhp, dokonywaniu przeglądów instalacji i urządzeń, a także gaśnic. Pani Konserwator przypomniała również o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym dotyczących podejmowania prac w zabytkach po uzyskaniu pozwolenia, a także prowadzenia ich zgodnie z jego zakresem i warunkami oraz o konsekwencjach wynikających z nie przestrzegania tych przepisów. Paradyskie Dni Duszpasterskie były także okazją do indywidualnych spotkań z księżmi, udzielania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Jest to formuła sprawdzająca się już od wielu lat, dzięki dobrej współpracy kościelnych i państwowych służb konserwatorskich w naszym regionie.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content