Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie poświęcone utworzeniu Parku kulturowego obejmującego elementy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

W piątek 21.07.2023 r. z inicjatywy Pana Remigiusza Lorenza Burmistrza Międzyrzecza i Pani Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy z Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy  w Pniewie, odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu Parku kulturowego obejmującego elementy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Spotkanie to w szczególności skierowane było do samorządowców gmin, na terenie których znajdują się obiekty MRU. W pniewskim muzeum pojawili się włodarze gmin: Bledzew, Lubrza i Międzyrzecz, a także przedstawiciele Lasów Państwowych i służb konserwatorskich oraz osoby ze środowiska pasjonatów fortyfikacji.

Gospodarz zebrania Dyrektor Muzeum Pan Leszek Lisiecki przedstawił historię Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odra-Warta (powszechnie nazywanego Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym), a także zaprezentował różnorodność obiektów tworzących ten system umocnień. Pani Anna Balcerowiak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze omówiła przepisy prawne poświęcone tworzeniu parków kulturowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani Aliny Jaszewskiej z Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, która opowiedziała jak powstał Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie w gminie Jasień – jakie stworzyło to szanse zarówno dla samego zabytku, jak i dla gminy oraz z jakimi wyzwaniami zmaga się Fundacja. Następnie Pan Grzegorz Basiński kierownik ds. remontowo-konserwatorskich Twierdzy Srebrna Góra opowiedział o utworzeniu w 2002 r. pierwszego w Polsce Parku kulturowego – Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze. Po wystąpieniach przyszedł czas na ożywioną dyskusję, podczas której obecni samorządowcy, pomimo świadomości czekającej ich pracy i wyzwań, wyrazili chęć podjęcia inicjatywy utworzenia Parku kulturowego MRU.  Na zakończenie spotkania podziemną trasą Muzeum oprowadził nas przewodnik Pan Przemysław Lisiecki, który zdradził kilka ciekawostek związanych z Centralnym Odcinkiem MRU.

Należy mieć nadzieję, że takie rozmowy przyczynią się do rozpowszechnienia wiedzy i zainteresowania wyjątkowym w skali Europy systemem fortyfikacyjnym – Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym. W niedługim czasie zaplanowane jest kolejne spotkanie.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content