Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spotkanie wojewódzkiego konserwatora zabytków z proboszczami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W dniach 14 i 21 lutego 2009 r. B.Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się z księżmi proboszczami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Spotkania odbyły się w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Zagadnienia podjęte na ww. spotkaniach obejmowały m.in. wydawanie zaleceń konserwatorskich, pozwoleń na prace, konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytku oraz wymaganych badań ( orzeczenie o stanie technicznym, badania stratygraficzne tynków i powłok malarskich).

Konserwator zabytków podkreśliła, że prace w zabytku można prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia konserwatora i pozwolenia na budowę ( w przypadku robót budowlanych). Zwróciła też uwagę na konieczność aktywnego starania się ośrodki z różnych źródeł w celu finansowania prac w zabytkach. Poinformowała o zasadach ubiegania się o dotacje z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wskazała również priorytety określone przez wojewódzkiego konserwatora na lata 2006-2009, które obejmują przeznaczanie w pierwszej kolejności środków finansowych na:
 

  • zabytki drewniane ( w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych utrwalających ich oryginalną substancję oraz zabezpieczenie p.poż),
  • zabytki ruchome stanowiące wyposażenie świątyń o wysokich wartościach artystycznych, należące do ich pierwotnego wyposażenia,
  • zabezpieczenie obiektów sakralnych posiadających bogate wyposażenie wnętrza przed włamaniem i wandalizmem ( systemy monitoringu),
  • zabytki nieruchome wczesnośredniowieczne i średniowieczne ( w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych utrwalających ich substancję ),
  • stanowiska archeologiczne narażone na zniszczenie ( badania ratownicze),
  • dzieła znanych artystów różnych epok znaczące w historii i wartości kulturowej regionu

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content