Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Starosiedle – kontrola kościoła

W  dniu 29  lutego  2012  r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze wraz  z  przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gorzowie Wielkopolskim i  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Krośnie Odrzańskim przeprowadzili  kontrolę  stanu zachowania i  zabezpieczenia kościoła parafialnego pw.  św.  Jana od  Krzyża w  Starosiedlu  oraz  warunków przechowywania zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie i wystrój tej świątyni. Koordynowane przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze, wspólne kontrole zabytków sakralnych w  województwie lubuskim prowadzone są  w  związku z  rządowym programem ograniczania przestępczości i  aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, a  także –  treścią porozumienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i  Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Gorzowie Wielkopolskim z  dnia 26.10.2005  r. w  sprawie współdziałania w  zakresie zapobiegania i  zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom na  terenie województwa lubuskiego  i  porozumienia zawartego  w  dniu 01.12.2006  r. pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content