Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Sulechów – konferencja

W  dniu 19.11.2010  r. odbyła  się konferencja poświecona sulechowskiemu zamkowi   pt.   „Rewitalizacja i  adaptacja zabytkowego Zamku w  Sulechowie na  cele kulturalne jako  dobry przykład realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na  lata 2007 – 2010”. Celem konferencji było  przedstawienie historii zabytku, przeprowadzonych w  nim badań oraz  problematyki adaptacji do  nowej funkcji. Konferencja była  adresowana do  osób zainteresowanych zabytkami i  problematyką ich  ochrony w  tym  regionalistów, samorządowców, przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń i  organizacji pozarządowych.

Program konferencji obejmował referaty wygłoszone m.in.  przez: prof.  Jerzego Majchrzaka pt.  „Z  dziejów sulechowskiego Zamku”, dr.  Andrzeja Legendziewicza pt.  „Badania architektoniczne na  zamku w  Sulechowie”, Edwarda Fedko pt.  „Renowacja i  adaptacja zabytkowego zamku  w  Sulechowie przy  Al.  Wielkopolskiej na  cele kulturalne wraz  z  zagospodarowaniem terenu”, Pawła Sługockiego pt.  „Rewitalizacja zabytkowych obiektów na  terenie Województwa Lubuskiego w  ramach LRPO”.

Konferencje poprzedziła uroczystość wręczenia odznak „Za  opiekę nad  zabytkami”, którymi  Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego uhonorował Ignacego Odważnego Burmistrza Sulechowa, Edwina Łazickiego Starostę Zielonogórskiego oraz  Agnieszkę Szeląg Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Trzebiechowie.

Na  zakończenie konferencji licznie zgromadzeni gości zwiedzili odrestaurowane wnętrza sulechowskiego zamku.

 

 

 


 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content