Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Świeczniki ołtarzowe

Przed dniem 24.05.1989 r. w niewyjaśnionych okolicznościach z kościoła na terenie powiatu nowosolskiego skradziono 6 barokowych świeczników ołtarzowych.

Świeczniki ołtarzowe jednoświecowe, wykonane prawdopodobnie z blachy srebrnej lub srebrzonej. Podstawa lichtarza trójboczna wsparta na trzech gładkich kulach. Poszczególne pola podstawy zdobione bogatą trybowaną wicią roślinną otaczających owalne medaliony (brak informacji na temat ewentualnych inskrypcji fundacyjnych w medalionach). Wolutowe boki podstawy gładkie. Trzon wieloczłonowy, rozbudowany, złożony z w dolnej partii z dwóch kapturków zdobionych trybowanymi listkami akantu, rozdzielonych spłaszczoną, gładką kulą i pierścieniami, natomiast w górnej części – z gruszkowego nodusa i lalki zdobionych trybowanymi listkami akantu oraz silnie spłaszczonej kuli, zdobionej repusowanym motywem wieńca laurowego (wszystkie te elementy rozdzielone są gładkimi pierścieniami). Profitka w formie kolistego talerzyka o profilowanym kołnierzu, zdobionym trybowaną dekoracją roślinną. Na profitkę nałożony dodatkowo ruchomy talerzyk o wywiniętym do góry, niskim, karbowanym kołnierzu. Kolec lichtarza w formie stożka.   Warsztat śląski, barok, pocz. XVIII w.

Świeczniki są objęte ochroną prawną ze względu na wpis do Księgi B rejestru zabytków pod numerem 100 poz.  54, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13.10.1973 r.
 
Skradzione zabytki figurują w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty: 10603) prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
 

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content