Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szkolenie obronne skierowane do szefów administracji zespolonej i niezespolonej, dyrektorów wydziałów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz starostów

W dniach 25-27 lutego 2015 r. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W szkoleniu uczestniczyła Pani Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski. Podczas szkolenia omówiono m.in. zasadniczy dokument dotyczący bezpieczeństwa – Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 5 listopada 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków omówił organizację ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz przypomniał o obowiązkach ciążących na gminach, starostwach i jednostkach organizacyjnych posiadających zabytki, polegających m.in. na opracowywaniu i aktualizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z możliwościami użycia Sił Zbrojnych RP do działania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożeń naturalnych bądź cywilizacyjnych, zapoznano się ze sprzętem, którym dysponuje Wojsko Polskie oraz metodyką szkolenia stosowaną w Siłach Zbrojnych, którą zaprezentował gen. bryg. Andrzej Kuśnierek. Uczestnicy czynnie brali udział w działaniach poligonowych na terenie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content