Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szkolenie służb konserwatorskich i organów nadzoru budowlanego w Rokitnie

Już od wielu lat cyklicznie raz w roku organizujemy w Rokitnie szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz samorządowych konserwatorów zabytków z terenu województwa lubuskiego, zapraszając przedstawicieli nadzoru budowlanego. Tegoroczne szkolenie odbyło się w dniach 24-25 sierpnia 2023 roku. Na początku Pani B. Bielinis-Kopeć omówiła przykłady dobrych praktyk w zabytkach, Pan A. Maj przedstawił problematykę oceny drzew podczas oględzin przy wydawaniu zezwoleń na ich usunięcie, a następnie Pani mecenas R. Siwek omówiła orzecznictwo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i podstawy prawne współdziałania wojewódzkiego konserwatora zabytków z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Na zakończenie wszyscy udali się do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. A. Kowalskiego w Międzyrzeczu, gdzie Pan dyrektor A Kirmiel oprowadził nas po ekspozycji.
W kolejnym dniu zorganizowano sesję naukową, podczas której referaty wygłosili: Pan D. Mączyński pt. „Nowoczesne szkło w zabytkach – zastosowania i zagrożenia”, Pan K. Błaszczyk pt. „Nowe technologie związane z ocieplaniem zabytków” oraz Pani prof. B. Rouba pt. „Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych”. Jak w latach poprzednich sesja maiła otwarty charakter i uczestniczyli w niej zainteresowani tematyka – projektanci, właściciele zabytków i księża.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content