Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Trzebiny – szkolenie archeologiczne

W  dniach 5-7 września 2012  r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie zorganizował w Trzebinach w  województwie wielkopolskim szkolenie dla  inspektorów ds.  archeologicznych z  Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Zaproszono na  nie  również wojewódzkich konserwatorów zabytków. W  szkoleniu uczestniczyli m.in.  archeolodzy z  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze oraz  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Problematyka szkolenia dotyczyła zarówno zagadnień formalno-prawnych jak  i  merytorycznych. Jego  program  był  bardzo bogaty i  różnorodny. Analizowano m.in.  wydawane przez  poszczególne urzędy konserwatorskie pozwolenia na  badania archeologiczne, omówiono rejestr zabytków archeologicznych, ewidencję zabytków archeologicznych w  aspekcie standardów dokumentacji oraz  wdrażanie dyrektywy INSPIRE, którym  zajmuje  się Narodowy Instytut Dziedzictwa. Poruszono również kontrowersyjne kwestie rekonstrukcji na  stanowiskach archeologicznych, przywołując obowiązujące akty prawa międzynarodowego oraz  podzielono  się doświadczeniami w  zakresie współpracy urzędów konserwatorskich z  inwestorami w  ramach dużych inwestycji drogowych oraz  omówiono rolę  Narodowego Instytutu Dziedzictwa w  ramach współpracy z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i  Autostrad oraz  urzędami konserwatorskimi. Podkreślić należy, że  po  serii referatów organizatorzy przewidzieli czas na  dyskusję, który  został w  pełni wykorzystany. Archeolodzy dzielili  się własnymi doświadczeniami i  wymieniali poglądy w  różnych kwestiach merytorycznych. Uznali spotkanie za  bardzo potrzebne zwłaszcza, że  ostatnie podobnego typu szkolenie odbyło się przed  czterema laty.  Uczestnicy spotkania w  Trzebinach wyrazili nadzieję na  kontynuacje tego  rodzaju szkoleń.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024” w Łochowicach

W dniu 11.06.2024 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach przeprowadzono ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024”, mające na celu praktyczne

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Table of Contents

Skip to content