Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Warszawa – debata na temat krajobrazu kulturowego

W  dniu 13  kwietnia 2011  r. w  Belwederze w  ramach „Forum Debaty Publicznej” zorganizowana została pierwsza debata pt.  „Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny”.
W  imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  zaproszenia do  jej  uczestników wystosował Maciej Klimczak Podsekretarz Stanu w  kancelarii Prezydenta  RP. W  ramach  wprowadzenia do  dyskusji słowo wstępne wygłosili: prof.  A. Mencwel, dr  P. Otawski oraz  prof.  J. Purchla. Następnie  oddano głos uczestnikom debaty, którzy  formułowali liczne  wnioski i  postulaty m.in.  w  sprawie zmian prawnych, które  przyczyniłyby  się do  poprawy funkcjonowania systemu ochrony zabytków i  przyrody. Ograniczony czas wystąpień nie  pozwolił na  szersze rozwiniecie problematyki oraz  przedstawienie wszystkich problemów, jednak  organizatorzy zapowiedzieli kontynuację debaty w  przyszłości.
Forum zgromadziło m.in.  twórców i  specjalistów w  zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i  przyrodniczego, przedstawicieli placówek kulturalnych i  wybranych organizacji pozarządowych. Środowisko służb ochrony zabytków reprezentowali: B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, H. Landecka Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz  Aleksander Starzyński Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content