Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wizyta Wojewody w powiecie wschowskim

W dniu 24 marca 2014 r. Pan Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski spotkał się z samorządowcami z powiatu wschowskiego m.in. burmistrzem Wschowy Krzysztofem Grabką, burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą oraz burmistrzem Szlichtyngowej Janem Wardeckim. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Pana starosty Marka Boryczki w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Wzięła w nim również udział dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dyskutowano o koniecznych inwestycjach w infrastrukturze drogowej oraz kwestiach związanych z ochroną środowiska. B. Bielinis-Kopeć przypomniała samorządowcom o obowiązku opracowywania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego o sytuacji kryzysowych, gminnych programów ochrony zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.
Na zakończenie Pan Wojewoda zwiedziła dawne kolegium jezuickie we Wschowie, w którym w latach 2009-2013 przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, podczas których m.in., wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachowe oraz okna powiekowe, odbudowano stropy i ściany zewnętrzne, przemurowano uszkodzone nadproża, z uwagi na duże zawilgocenie w całym budynku wykonano izolacje i tynki renowacyjne, przeprowadzono restaurację detali architektonicznych, odtworzono stolarkę okienną na wzór zachowanej historycznej stolarki, przeprowadzono też kompleksowe prace związane z adaptacją wnętrz. Ponadto przeprowadzono prace związane z konserwacją barokowych portali oraz odkrytych w trakcie prac polichromii. Prace budowlane i konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi. Zabytek zaadaptowany została na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content