Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wizyta Wojewody w powiecie wschowskim

W dniu 24 marca 2014 r. Pan Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski spotkał się z samorządowcami z powiatu wschowskiego m.in. burmistrzem Wschowy Krzysztofem Grabką, burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą oraz burmistrzem Szlichtyngowej Janem Wardeckim. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Pana starosty Marka Boryczki w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Wzięła w nim również udział dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dyskutowano o koniecznych inwestycjach w infrastrukturze drogowej oraz kwestiach związanych z ochroną środowiska. B. Bielinis-Kopeć przypomniała samorządowcom o obowiązku opracowywania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego o sytuacji kryzysowych, gminnych programów ochrony zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.
Na zakończenie Pan Wojewoda zwiedziła dawne kolegium jezuickie we Wschowie, w którym w latach 2009-2013 przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, podczas których m.in., wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachowe oraz okna powiekowe, odbudowano stropy i ściany zewnętrzne, przemurowano uszkodzone nadproża, z uwagi na duże zawilgocenie w całym budynku wykonano izolacje i tynki renowacyjne, przeprowadzono restaurację detali architektonicznych, odtworzono stolarkę okienną na wzór zachowanej historycznej stolarki, przeprowadzono też kompleksowe prace związane z adaptacją wnętrz. Ponadto przeprowadzono prace związane z konserwacją barokowych portali oraz odkrytych w trakcie prac polichromii. Prace budowlane i konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi. Zabytek zaadaptowany została na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content