Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Włączenie 45 alei i 6 szpalerów drzew do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Do wojewódzkiej ewidencji zabytków z dniem 14 maja 2021 r. włączono 41 alei drzew i 6 szpalerów drzew z terenu pow. krośnieńskiego oraz 4 aleje drzew z pow. zielonogórskiego, w skład których wchodzą wiekowe dęby, kasztany, jesiony, klony czy robinie. Większość drzew posadzono w XIX w, natomiast w gm. Dąbie znajdują się aleja dębowa (Ciemnice) oraz szpaler dębowy (Trzebule-Drzonów) zostały zasadzone jeszcze w XVIII w.! Nie trzeba przypominać, że historyczne aleje są ważnym elementem krajobrazu kulturowego. W XVIII w. i na początku XIX w. drzewa powszechnie sadzano wzdłuż ulic w miastach oraz wzdłuż dróg, szlaków kolejowych, dróg wodnych i kanałów melioracyjnych. Na terenie Polski północnej i zachodniej masowe nasadzenia prowadzano na podstawie pruskich edyktów królewskich m.in. z 1731 i 1797 r. Nakazywały one sadzenie drzew i równocześnie chroniły już rosnące, a za ich niszczenie przewidywały surowe kary pieniężne i cielesne, łącznie z przywiązaniem sprawców do drzewa i zawieszeniem im na szyi tabliczki „Psujący drzewa”. Do dziś odgrywają ważną rolę, m.in. chronią podróżnych przed słońcem, deszczem, wiatrem i śniegiem. Aleje są więc cennym elementem krajobrazu, zaś jak stwierdzono w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej „krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek, [a] jego ochrona, a także gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki dla każdego człowieka”.

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content