Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Szprotawie

W dniu 26 kwietnia 2018 r. po raz kolejny zorganizowano w naszym województwie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbyły się w Szprotawie. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz Szprotawy i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przy współpracy ze Szprotawskim Domem Kultury i Towarzystwem Borów Dolnośląskich. Patronat nad obchodami objął Pan Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski. Wydarzenie wpisało się również w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Gości przywitała Pani Teresa Zima dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury oraz Pan Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy. Słowo do zabranych wygłosił Pan Robert Paluch Wicewojewoda Lubuski. Następnie Pan Wojewoda wraz z Panią Barbarą Bielinis-Kopeć Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uhonorowali osoby, którym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Byli wśród nich pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze: Pani Kamila Domagalska, Pani Elżbieta Górowska, Pani Maja Błażejewska, Pani Anna Widła i Pan Błażej Skaziński. Odznaki z rąk Pana Wojewody odebrali również: Pani dr Monika Drozdek, Pani Agnieszka Kochańska, Pan Marcin Kozarzewsk, Pan Przemysław Gorek, Pan Tomasz Filar i Pan Karol Błaszczyk. Następnie wręczono nagrodę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2018”, którą przyznano:
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie – za przeprowadzenie w latach 2006-2017 kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie)
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu – za przeprowadzenie w latach 2016-2017 kompleksowych prac remontowych i konserwatorsko-restauratorskich przy Kaplicy Bożego Grobu w Żaganiu
• SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – za przeprowadzenie w latach 2004-2017 kompleksowych prac remontowych i konserwatorsko-restauratorskich w pałacu w Zaborze
•  dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego SP ZOZ w Wojnowie – za przeprowadzenie w latach 2005-2016 kompleksowych prac remontowo-budowlanych i restauratorskich w pałacu w Wojnowie
W dalszej części spotkania goście uczestniczyli w sesji naukowej, podczas której Pan prof. dr hab. Przemysław Wiszewski wygłosił referat pt. Wokół początków polskiej państwowości, czyli dlaczego Otton III witał się z Bolesławem Chrobrym w Iławie pod Szprotawą?, następnie Pan dr Adam Górski przybliżył temat życia i śmierci elit szprotawskich w świetle źródeł funeralnych, a na zakończenie Pan mgr Karol Błaszczyk przedstawił szprotawski klasztor magdalenek w świetle najnowszych badań.
Na zakończenie uczestnicy obchodów zwiedzili kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie i kościół parafialny pw. św. Andrzeja w Szprotawie – Iławie, po których oprowadził Pan mgr Karol Błaszczyk. Fakultatywnie, w niewielkich grupach, można było zwiedzić również Muzeum Ziemi Szprotawskiej w Bramie Żagańskiej, dzięki uprzejmości członków Towarzystwa Borów Dolnośląskich.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content